Rejonowe konferencje duszpasterskie przed Adwentem


23 listopada 2021 r., tekst: al. MM; foto: ks. JG

Rejonowe konferencje duszpasterskie przed Adwentem

Tradycyjnie, w ostatnie dni roku liturgicznego, prezbiterzy diecezji włocławskiej biorą udział w rejonowych konferencjach duszpasterskich. Pierwsza z nich miała miejsce 23 listopada w WSD we Włocławku.
 
Spotkanie, z udziałem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, rozpoczęło się wspólną celebracją Liturgii Godzin (modlitwą w ciągu dnia).
 
Następnie ks. prał. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej powitał wszystkich obecnych i zaprezentował kolejny etap trzyletniego, ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, któremu przyświeca hasło: „Eucharystia daje życie”. W rozpoczynającym się pierwszą niedzielą Adwentu roku duszpasterskim realizowany będzie ostatni z trzech aspektów: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Ksiądz prałat poinformował także o ważniejszych wydarzeniach duszpasterskich czekających diecezję w najbliższych miesiącach.
 
Po tym wprowadzeniu głos zabrał ks. dr Jakub Dębiec, pełniący na co dzień funkcję Konsultora Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, a także Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Ceremoniarza Prymasa Polski. W swoim wykładzie wskazał na cele i zadania jakie stoją przed duszpasterzami w nowym roku liturgicznym. Odnosząc się do celów wyróżnił cztery: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny. Prelegent zaznaczył, że są one nierozłączne i konieczne, by dobrze przeżyć zbliżający się ostatni rok duszpasterski z cyklu „Eucharystia daje życie”.
 
W dalszej części, ks. Dębiec ukazał różnego rodzaju nadużycia liturgiczne, które często można spotkać w parafiach. Wskazał na ich bezpodstawność oraz brak logicznego uzasadnienia, by wykonywać je w czasie sprawowania świętych czynności.
 
Na zakończenie gość specjalny przypomniał słowa przyrzeczenia wybranych zaczerpnięte z Obrzędu święceń prezbiterów. „Wszyscy księża, słysząc w czasie liturgii święceń prezbiteratu słowa: »Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza Eucharystyczną Ofiarę i sakrament pokuty, zgodnie z tradycją Kościoła?«, odpowiadają: »Chcę«. Dlaczego więc tak często swoim życiem zaprzeczają temu przyrzeczeniu?” – zakończył ks. Dębiec.

Podsumowania konferencji we Włocławku dokonał biskup włocławski, który zgromadzonym w seminaryjnej auli podziękował za pracę księży, mimo licznych trudności. Przypominając, że „hasło rozpoczynającego się roku: »Posłani w pokoju Chrystusa«, napotyka różne trudności. Największą z nich jest przełożenie tego doświadczenia i udziału w Eucharystii na codzienność. Tych trudności doświadczają nie tylko świeccy, ale również i duchowni”, mówił bp Wętkowski, zaznaczając, że należy odróżnić prawdziwą wiarę od dewocji. „Nasza posługa jest pracą u podstaw, która powinna wypływać z niedzielnej Eucharystii, adoracji oraz posługi w konfesjonale” – mówił biskup włocławski.
 
Na zakończenie spotkania pasterz diecezji udzielił zgromadzonym Bożego błogosławieństwa.
 
Podobne spotkania odbywać się będą w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu (24 listopada) oraz – tego samego dnia – w parafii św. Maksymiliana w Koninie.