Uroczystości odpustowe w Korczewie


25 lipca 2022 r., ks. MS

Uroczystości odpustowe w Korczewie

Od lat korczewska wspólnota parafialna uroczyście przeżywa dzień poświęcony wspomnieniu św. Anny. Letni czas zaprasza na tę uroczystość nie tylko rodzimych parafian, ale również rzesze wiernych z całego rejonu. Najwięcej pielgrzymów przybywa z pobliskiej Zduńskiej Woli.
 
Tegoroczne uroczystości miały miejsce w niedzielę, 24 lipca, a przewodniczył im ks. dr Jacek Kacprzak, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
 
W homilii ks. Kacprzak zwrócił uwagę na fakt, że każdy może upodobnić się do św. Anny w trosce o budzenie i kształtowanie życia Bożego u swoich braci i sióstr. Nie dotyczy to jedynie seniorów, którzy uczą wiary swoje dzieci i wnuki, ale odnosi się do każdego wierzącego, pragnącego wzrastać w wierze i świadczyć o niej wobec bliźniego.
 
Opierając się na niedzielnej ewangelicznej perykopie homilista zauważył, że apostołowie musieli bardzo zachwycić się postawą swojego Nauczyciela, który modlił się do swojego Ojca. Stąd też ich prośba, aby nauczył ich modlitwy. „Patrząc na Jezusa i przyglądając się świadectwu życia św. Anny, warto całkowicie dać się poprowadzić Bożej Opatrzności i zdobyć umiejętność pięknej postawy miłości względem Boga, która wyraża się przez serdeczną i gorliwą modlitwę. Tam spotykamy się z naszym kochanym Ojcem, który pragnie nam towarzyszyć na codziennych drogach, a dla innych stajemy się wiarygodnymi świadkami Chrystusa. Może i my przez głębokie i skupione zjednoczenie z Bogiem staniemy się wzorami w modlitwie dla innych, tak jak św. Anna była wzorem dla swojej córki Maryi”, zachęcał wicerektor łódzkiego seminarium.
 
Przed rozpoczęciem procesji eucharystycznej przed Najświętszym Sakramentem ks. dr Michał Styczyński, proboszcz miejscowej wspólnoty dziękował, Bogu za dar tego dnia, za całe duchowieństwo dekanatu zduńskowolskiego, wszystkich parafian i gości, prosząc szczególnie o dojrzałe życie chrześcijańskie dla każdej rodziny i dar rodzicielstwa dla małżonków, którzy przeżywają trudności w wydaniu na świat potomstwa.