Włocławek: kolejne spotkanie synodalne żeńskich zgromadzeń zakonnych


15 stycznia 2022 r., s. Sylwia Wawrzyniak ZSNM, zakonna referentka diecezjalna

Włocławek: kolejne spotkanie synodalne żeńskich zgromadzeń zakonnych

W sobotę, 15 stycznia, siostry przełożone diecezji włocławskiej przeżywały dzień skupienia w parafii Matki Bożej Fatimskiej (Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) we Włocławku. 
 
Spotkanie rozpoczęła tradycyjnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Był to czas osobistego spotkania z Jezusem, a także otwarcie się na głos Ducha Świętego.
 
Najważniejszym momentem dnia była Eucharystia, której przewodniczył ks. prał. dr hab. Lech Król, odpowiedzialny w diecezji za formację duchową osób życia konsekrowanego.
 
Po Mszy św. miało miejsce spotkania przy herbacie, który był okazją do wymiany myśli i podzielenia się radościami  i troskami dnia codziennego, przeżywanymi w poszczególnych wspólnotach zakonnych.
 
Następnym punktem była konferencja, którą wygłosił ks. Król. Zwrócił on uwagę na zagadnienie posłania do świętowania Dnia Pańskiego.
 
Po konferencji, po raz kolejny, siostry dzieliły się swoimi refleksjami na temat zagadnień synodalnych. W sposób szczególny zaakcentowana została potrzeba prowadzenie cyklicznych przykościelnych katechez dla rodziców, przy okazji przygotowań ich dzieci do przyjmowania kolejnych sakramentów. Siostry zwracały też uwagę, by głoszone podczas Mszy Świętych homilie były bardziej katechezami, pomagającymi lepiej zrozumieć Boże słowo i prawdy wiary.
 
Troska o Kościół mobilizuje wszystkie wspólnoty do modlitwy synodalnej w zakonnych wspólnotach.