Pracujący w instytucjach diecezjalnych

Lp.Imię NazwiskoLata kapłaństwaFunkcjeMiejscowość
1. ks. prał. dr Janusz Bartczak 10 Kapelan Biskupa Włocławskiego
Notariusz Kurii
Wykładowca WSD
Włocławek
2. ks. kan. dr hab. Janusz Borucki 26 Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wiceoficjał
Kapelan sióstr
Włocławek
3. ks. dr Jacek Buta 9 Katecheta ZSK im. Ks. Jana Długosza
Zastępca Dyrektora Wydziału Katechetycznego
Włocławek
4. ks. mgr lic. Piotr Dykowski 19 Wykładowca WSD
Kapelan sióstr
Włocławek
5. ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak 44 Wikariusz Generalny
Wykładowca WSD
Włocławek
6. ks. mgr lic. Julian Głowacki 7 Redaktor Tygodnika Idziemy - Ład Boży
Włocławek
7. ks. dr Zbigniew Gmurczyk 15 Dyrektor Archiwum Diecezjalnego
Wykładowca WSD
Włocławek
8. ks. kan. mgr Łukasz Grabiasz 8 Dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników
Włocławek
9. ks. prał. dr hab. Janusz Gręźlikowski 39 Oficjał Sądu
Wykładowca WSD
Włocławek
10. ks. dr Marcin Idzikowski 14 Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Wicerektor WSD
Włocławek
11. ks. prał. dr Jacek Kędzierski 28 Dyrektor ZSK im. Jana Długosza
Wykładowca WSD
Włocławek
12. ks. prał. dr hab. Lech Król 42 Dyrektor Domu Księży Emerytów im. Dobrego Pasterza
Wykładowca WSD
Włocławek
13. ks. prał. mgr lic. Michał Krygier 10 Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Włocławek
14. ks. mgr lic. Marcin Lewandowski 8 Katecheta ZSK im. Ks. Jana Długosza
Włocławek
15. ks. mgr lic. Zbigniew Łukasik 7 Dyrektor Muzeum Diecezjalnego
Wicekonserwator zabytków
Wykładowca WSD
Włocławek
16. ks. prał. dr Artur Niemira 22 Kanclerz Kurii
Rzecznik Prasowy Biskupa Włocławskiego i Kurii Diecezjalnej
Wykładowca WSD
Włocławek
17. ks. prał. mgr Józef Nowak 41 Archiwista Archiwum Kurii Diecezjalnej
Wykładowca WSD
Włocławek
18. ks. kan. dr Piotr Sierzchała 34 Diecezjalny konserwator zabytków
Włocławek
19. ks. prał. mgr Marek Sobociński 38 Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej
Włocławek
20. ks. dr Piotr Stolecki 21 Biegły Sądu Kościelnego
Dyrektor Katolickiego Centrum Służby Rodzinie
Wykładowca WSD
Włocławek
21. ks. dr Andrzej Tomalak 15 Sekretarz Biskupa Włocławskiego
Notariusz Kurii
Wykładowca WSD
Włocławek
22. ks. mgr lic. Sebastian Tomczak 11 Zastępca Dyrektora Przedszkola i klas I-III ZSK im. Jana Długosza we Włocławku
Włocławek
23. ks. prał. mgr Lesław Witczak 34 Ekonom diecezji
Moderator Kurii
Wikariusz biskupi ds. ekonomicznych
Rektor kościoła
Wieniec Zdrój
24. ks. prał. mgr Sławomir Ziarniak 31 Dyrektor gospodarstwa WSD w Żydowie
Żydowo