Kapituła Bazyliki Katedralnej

Prałaci
1. ks. Krzysztof KONECKI – prepozyt (dziekan); infułat
2. ks. Sławomir DERĘGOWSKI – archidiakon
3. ks. Jacek KĘDZIERSKI – scholastyk
4. ks. Michał KRYGIER – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
2. ks. Jacek SZYMAŃSKI
3. ks. Wojciech FRĄTCZAK
4. ks. Marcin FILAS
5. ks. Artur NIEMIRA
6. ks. Lech KRÓL
7. ks. Waldemar KARASIŃSKI
8. ks. Lesław WITCZAK

Kanonicy honorowi
1. ks. Marian JAROS
2. ks. Eugeniusz STRZECH
3. ks. Roman WALCZAK
4. ks. Leszek POLITOWSKI
5. ks. Henryk WYSOCKI
6. ks. Dariusz FABISIAK
7. ks. Marek MRÓWCZYŃSKI
8. ks. Henryk WITCZAK
9. ks. Sławomir Świerad PETTKE
10. ks. Marek SOBOCIŃSKI
11. ks. Andrzej TOMALAK

Seniorzy
1. ks. Leonard URBAŃSKI
2. ks. Michał PIETRZAK
3. ks. Jan NOWACZYK
4. ks. Jerzy BAGROWICZ
5. ks. Bronisław Kazimierz GRABOWSKI
6. ks. Zdzisław PAWLAK
7. ks. Dionizy LEWANDOWSKI
8. ks. Henryk AMBROZIAK
9. ks. Zbigniew SZYGENDA
10. ks. Henryk KRUSZEWSKI OMI