Diecezja w liczbach

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

obszar: 8 824 km2
mieszkańców: 767 373
katolików: 707 591
parafii: 232
księży diecezjalnych: 522
księży zakonnych: 114
sióstr zakonnych: 345
braci zakonnych: 26
alumnów: 40