Diecezja w liczbach

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

obszar: 8 824 km2
mieszkańców: 764 728
katolików: 749 933
parafii: 232
księży diecezjalnych: 522
księży zakonnych: 126
sióstr zakonnych: 333
braci zakonnych: 27
alumnów: 40