Diecezja w liczbach

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

obszar: 8 824 km2
mieszkańców: 754 621
katolików: 746 339
parafii: 232
księży diecezjalnych: 523
księży zakonnych: 114
sióstr zakonnych: 345
braci zakonnych: 26
alumnów: 55