Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej

Prałaci
1. ks. Marian BRONIKOWSKI – prepozyt, infułat
2. ks. Dariusz KALIŃSKI – archidiakon
3. ks. Grzegorz DRZEWIECKI – dziekan
4. ks. Sławomir KASPRZAK – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław DERESZEWSKI
2. ks. Bogumił LESZCZ
3. ks. Mirosław FRANKOWSKI
4. ks. Jan Andrzej RADASZEWSKI
5. ks. Zbigniew WRÓBEL
6. ks. Ryszard KUCHARSKI
7. ks. Piotr SIERZCHAŁA
8. ks. Maciej KORCZYŃSKI

Kanonicy honorowi
1. ks. Leszek MALINOWSKI
2. ks. Stanisław PŁASZCZYK
3. ks. Eugeniusz BUDKOWSKI
4. ks. Piotr PRZYBYLSKI
5. ks. Tomasz MICHALSKI
6. ks. Wojciech SZCZEPANKIEWICZ
7. ks. Piotr SIOŁKOWSKI
8. ks. Andrzej POGORZELSKI
9. ks. Marek GŁĄB
10. ks. Piotr CZOPIŃSKI
11. ks. Jan WITKOWSKI
12. ks. Janusz GOZDALIK

Seniorzy
1. ks. Adolf REIZER
2. ks. Bronisław PLACEK
3. ks. Jan FORNALCZYK
4. ks. Zenon BANASIAK
5. ks. Kazimierz KWIATKOWSKI
6. ks. Leon BASZCZYŃSKI
7. ks. Henryk WŁOCZEWSKI
8. ks. Henryk PAŁUCKI
9. ks. Henryk KOWALSKI