Licheń: Bp Wętkowski na ogólnopolskiej pielgrzymce sołtysów