Alumni III roku WSD przyoblekli szatę duchowną


31 października 2018 r., tekst: al. ŁK; foto: ks. JG

Alumni III roku WSD przyoblekli szatę duchowną

„Sutanna będzie wam przypominać kim jesteście, jakie jest wasze zadanie (…) ten kto ją nosi powinien być świadkiem Chrystusa” – mówił bp Stanisław Gębicki podczas obrzędu obłóczyn we włocławskiej katedrze. We wtorek, 30 października br., o godz. 15.00, podczas Eucharystii siedmiu alumnów III roku WSD we Włocławku otrzymało sutannę.
 
Homilię wygłosił ks. prał. Jacek Szymański, rektor WSD. Kaznodzieja we wstępnych słowach wyeksponował, że „sutanna jest jak sól, która szczypie w oczy, zwłaszcza w czasach, w których żyjemy (…), naznaczonych zamętem, niepewnością, relatywizmem, czyli względnością”.
 
Odwołując się do treści pierwszego czytania (Ef 5,21-33) ks. Szymański zauważył, że „w Chrystusowym kapłaństwie i w kapłaństwie powszechnym, a więc w kapłaństwie mężów i żon, chodzi o budowanie Królestwa Bożego”. Troska, staranie się, zabieganie o Królestwo Boże ma być rzeczą pierwszą, zasadniczą i najważniejszą. Opisując znaczenie sutanny w życiu księdza, kaznodzieja wskazał, że stanowi ona swojego rodzaju mundur Królestwa Bożego - „sutanna jest jak mundur, dlatego że pokazuje nam coś, co jest bardzo ważne (…). Sutanny nie bierze się samemu - sutannę się otrzymuje”.
 
Ksiądz Rektor zwracając się do alumnów postulantów, apelował z mocą:  „Musicie, bracia drodzy, być świadomi, że należycie do Chrystusa i musicie być blisko Chrystusa. Bardzo blisko Chrystusa!”. Jednocześnie zaznaczył: „Troszcząc się o Królestwo Boże, musicie też, drodzy bracia, być blisko ludzi. Na pierwszym miejscu być blisko Pana Boga, być blisko Jezusa Chrystusa, trzymać się Go mocno, z całych sił, żeby się od Niego nie odłączyć, żeby Go nie zgubić, żeby go nie zawieruszyć w swoim życiu”. Mówiąc o potrzebie służby powierzonym sobie wiernym, kaznodzieja pytał: „Dlaczego z nimi trzeba być blisko?”, dając jednocześnie odpowiedź: „Dlatego żeby pokazywać im właśnie Tego, z którym jesteście najbliżej, czyli Chrystusa” - zakończył  homilię ks. Szymański.
 
W słowie przed rozesłaniem, ks. bp Stanisław Gębicki wskazał na sutannę jako znak powołania. „Ona w swej istocie jednoznacznie określa, że ten, który ją nosi jest – czy powinien być – świadkiem Jezusa Chrystusa” - mówił hierarcha. Odnosząc się do świadectwa życia patrona roku Ksiądz Biskup powiedział: „Wzorem takiego świadka jest patron waszego roku – święty ojciec Pio – wzór wierności i oddania się Bogu. Wzór wiernego kroczenia drogą powołania kapłańskiego, pomimo ciężkiego krzyża, jaki mu przez całe życie w tym kroczeniu towarzyszył. Módlcie się o to, abyście byli kiedyś kapłanami na miarę XXI wieku, zaufajcie Jezusowi, wsłuchujcie się w Jego słowo”.
 
„Bądźcie wierni ideałom, z którymi przyszliście do seminarium. Kto porzuca ideały, tego nie stać na wysiłek” - zauważył bp Gębicki. „Nie pozwólcie sobie tych ideałów z serca wyrwać. Może je będzie trzeba nieco zweryfikować – to prawda – może oczyścić, ale nie wolno ich zatracić!”.
 
„Słowa szczególnej podzięki kieruję pod adresem rodziców naszych alumnów z III roku, dziękuję wszystkim” - zakończył hierarcha zwracając się do zebranych gości.
 
Uroczystość przy ołtarzu Pańskim zebrała licznie zgromadzone duchowieństwo, siostry zakonne, rodziny alumnów. Przyjęcie szaty duchownej poprzedził dzień skupienia alumnów roku III, który poprowadził ks. Paweł Pokora, ojciec duchowny WSD.
 
Eucharystii śpiewem towarzyszyła schola klerycka pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka.