Apel o modlitwę w obliczu grożącej epidemii koronawirusa


7 marca 2020 r.

Apel o modlitwę w obliczu grożącej epidemii koronawirusa

W związku z zagrożeniem koronawirusem, naśladując prastary polski zwyczaj, zalecam odśpiewanie po każdej Mszy świętej we wszystkich kościołach i kaplicach całej diecezji włocławskiej Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny...” – zaapelował biskup włocławski Wiesław Mering.
 
Apel został rozesłany do parafii diecezji włocławskiej, gdzie zarówno w niedzielę, jak również w dni powszednie (jeżeli w Eucharystii uczestniczy większa liczba wiernych) modlący się będą przyzywać Bożej obrony przed grożącym niebezpieczeństwem epidemii. „Niech wspólne błaganie zjednoczy nas w wierze i nadziei, że Bóg zechce łaskawie uchronić nas przed możliwym nieszczęściem” – apeluje bp Mering.
 
Już w minioną niedzielę prawie we wszystkich kościołach diecezji włocławskiej czytany był list Ministra Zdrowia, w którym podano zasady zachowania w przypadku podejrzenia infekcji oraz przypomniano o potrzebie zachowywania podstawowych zasad higieny w celu uniknięcia zakażenia, a tam, gdzie tego nie uczyniono, zostanie to zrobione w jutrzejszą niedzielę.