Biskup Włocławski pobłogosławił kaplicę bł. kard. Wyszyńskiego


16 stycznia 2023 r., tekst i foto: ks. JG

Biskup Włocławski pobłogosławił kaplicę bł. kard. Wyszyńskiego

W niedzielę, 15 stycznia, bp Krzysztof Wętkowski pobłogosławił kaplicę bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w parafii św. Józefa we Włocławku. W dolnej części kościoła na włocławskim Zazamczu będą gromadzili się wierni na sprawowanie Mszy św. m.in. w dni powszednie i w mniejszych grupach duszpasterskich funkcjonujących w parafii.
 
ks. prał. Janusz Bartczak, kustosz sanktuarium św. Józefa we Włocławku, zaznaczył, że wyboru patrona dokonał biskup włocławski, który w homilii wskazał na związek ks. Stefana Wyszyńskiego z Włocławkiem, a także jego nauczania społecznego z patronem kościoła. Bp. Wętkowski przypominając historię powstania parafii i budowy świątyni nawiązał do ówczesnej charakterystyki miasta.
 
– Znajdujemy się w kaplicy, w której czczony ma być bł. kard. Stefan Wyszyński. Jest to pierwsze takie miejsce kultu w diecezji włocławskiej – zaznaczył ksiądz biskup dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kaplicy.
 
– Tutaj we Włocławku spędził niemal 30 lat swojego życia. Tutaj ukształtował się jako człowiek, kapłan i duszpasterz, aby później w wieku 45 lat rozpocząć pracę jako biskup w Lublinie i krótko po tym czasie przez ponad 30 lat jako prymas Polski. On sam wiele razy w swoich przeróżnych wspomnieniach zaświadcza, że czas spędzony we Włocławku bardzo go ukształtował. Co więcej, bardzo tęsknił za tym miastem i ludźmi, których tutaj poznał i także to wyraża w swoich zapiskach – mówił bp Wętkowski i przypomniał, że w przyszłym roku przypadnie setna rocznica święceń kapłańskich Stefana Wyszyńskiego.
 
Nawiązując do pracy redakcyjnej i naukowej ks. Stefana Wyszyńskiego we Włocławku przypomniał obszary jego zainteresowania Katolicką Nauką Społeczną, m.in. sprawami robotniczymi i społecznymi, niebezpieczeństwem jakie niesie socjalizm, godnymi warunkami pracy, należnym i sprawiedliwym wynagrodzeniem czy bezpieczeństwem socjalnym rodzin.
 
Poświęcona tego dnia kaplica, obok miejsc bezpośrednio związanych z obecnością bł. Stefana Wyszyńskiego, takich jak kaplica jego święceń kapłańskich we włocławskiej katedrze i izba pamięci mu poświęcona we włocławskim seminarium, którego jest absolwentem, stała się kolejną przestrzenią do promowania wciąż aktualnego nauczania Prymasa Tysiąclecia.
 
Dłuższa relacja wkrótce w „Ładzie Bożym”.