Bp Mering podczas Mszy Krzyżma: Katedra jest miejscem wzrastania powołania


18 kwietnia 2019 r., tekst: ks. AT; foto: ks.. JG, al. PC

Bp Mering podczas Mszy Krzyżma: Katedra jest miejscem wzrastania powołania

„To jest nasze święto. Nic nie może się porównać z tym przedpołudniem Wielkiego Czwartku” – mówił ks. bp Wiesław Mering podczas Mszy krzyżma sprawowanej we włocławskiej katedrze. W dniu, w którym Kościół wspomina ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, wraz z Pasterzem Diecezji oraz ks. bp. Stanisławem Gębickim, wokół ołtarza zgromadzili się prezbiterzy, ministranci, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy. Podczas Najświętszej Ofiary zostało poświęcone krzyżmo oraz oleje wykorzystywane podczas namaszczenia chorych i udzielania bierzmowania.
 
Na początku homilii Biskup Włocławski wyraził swoją wdzięczność za modlitwę oraz wszelkie znaki solidarności w czasie swojej choroby. Podzielił się refleksją, że „Pan na tegoroczny czas Wielkiego Postu pomyślał dla mnie inną drogę łączenia się z Nim. Nie za pośrednictwem Świętej Liturgii, tylko poprzez cierpienie”. Zaznaczył również wartość i znaczenie cierpienia w życiu chrześcijanina: cierpienie jest najlepszą drogą prowadzącą do Jezusa.
 
W dalszej części rozważania hierarcha zwrócił uwagę na doniosłość miejsca, w którym sprawowane są te Misteria. „Każdy fragment tej świątyni jest święty, ponieważ mieszka tutaj Bóg, ale również dlatego, że właśnie w tym miejscu do kapłaństwa wzrastają ci, których On sam powołuje”.
 
Homilista podkreślił również bogactwo Bożego Słowa. Mimo, iż fragmenty czytane podczas liturgii często się powtarzają, za każdym razem rzucają nowe spojrzenie na daną sytuację w której znajduje się człowiek. „Duch Pański nade mną” – te słowa w pierwszej kolejności odnoszą się do Chrystusa, ale również do każdego z nas. Na mocy chrztu świętego chrześcijanin jest wezwany, aby uczestniczyć w prorockiej, królewskiej i kapłańskiej misji Zbawiciela.
 
Po Komunii Świętej Biskup Włocławski poświęcił kopię gotyckiej figury NMP, którą odrestaurowała pracownia Tiny Grzyb i Jacka Kłosińskiego.
 
Na zakończenie Mszy Świętej na ręce Pasterza Diecezji przedstawiciele włocławskiego prezbiterium, osób konsekrowanych, ministrantów oraz diecezjan wypowiedzieli życzenia.
 
Dziękując za serdeczne słowa Pasterz Diecezji podkreślił zaangażowanie wiernych w troskę o  piękno i rozwój diecezji. W sposób szczególny wyróżnił Krzysztofa Mądrzyckiego, wieloletniego kierowcę biskupów włocławskich, który niedawno przeszedł na emeryturę, a w dniu dzisiejszym został odznaczony medalem Benemerenti nadanym przez papieża Franciszka.
 
Eucharystii śpiewem towarzyszył chór Diecezjalnego Studium Organistowskiego pod dyrekcją ks. prał. Sławomira Deręgowskiego.