Bp Mering udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy świętej


13 marca 2020 r.

Bp Mering udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy świętej

Biskup Włocławski Wiesław Mering wydał dekret, w którym udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszach Świętych do 29 marca br. Dyspensa dotyczy osób w podeszłym wieku, chorych, mających objawy infekcji, dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, które sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz wszystkich, którzy czują się zagrożeni zarażeniem koronawirusem.
 
Jednocześnie Pasterz diecezji podkreślił, że dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach świętych w kościołach. Ponadto osoby, które skorzystają z niej, zostały zobowiązane do uczestnictwa w tym czasie we Mszach świętych za pośrednictwem środków społecznego przekazu oraz przyjęcia Komunii świętej duchowej. Biskup zachęcił tez wszystkich do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.
 
Oto treść dyspensy:
 
DEKRET
 
Działając w oparciu o kan. 87 §1; kan. 1245 i kan. 1248 §2 KPK, mając na uwadze niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa, niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującej grupie wiernych:
osobom w podeszłym wieku;
osobom z objawami infekcji;
dzieciom i młodzieży szkolnej, a także dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
osobom, które czują strach przed zarażeniem.
 
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej 15, 22 i 29 marca nie będzie grzechem.
 
Jednocześnie zobowiązuję w sumieniu osoby korzystające z tej dyspensy do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.
 
Udzielona dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach Świętych w kościołach.
 
Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.
 
Wszystkich mieszkańców i przebywających na terenie Diecezji Włocławskiej ogarniam modlitwą i z serca błogosławię.
 

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
 
Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii 
Włocławek, 13 marca 2020 r. (L.dz. 349/2020)