Bp Mering w parafii ewangelicko-augsburskiej: Każde spotkanie rodzi nadzieję


21 stycznia 2018 r., zdjęcia: ks. Julian Głowacki

Bp Mering w parafii ewangelicko-augsburskiej: Każde spotkanie rodzi nadzieję

Po ekumenicznych nabożeństwach w Koninie, Żychlinie, Zduńskiej Woli i Ciechocinku, w niedzielę, 21 stycznia, chrześcijanie katolicy i luteranie modlili się wspólnie w parafii ewangelicko-augsburskiej we Włocławku.
 
Witając zgromadzonych na nabożeństwie – ks. bp. Wiesława Meringa, ks. bp. Bronisława Dembowskiego, liczne grono prezbiterium Kościoła Włocławskiego, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne oraz wiernych świeckich obydwu konfesji – ks. pastor Dawid Mendrok, proboszcz luterańskiej wspólnoty, wskazał na wdzięczność, która wypływa z liturgicznych tekstów tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: wdzięczność względem Boga, który cudowną mocą wyprowadził Naród Wybrany z niewoli egipskiej (do czego nawiązuje hasło tygodnia ekumenicznego), a dziś pozwala gromadzić się na wspólnej modlitwie oraz wdzięczność względem ludzi, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do uwielbienia Pana w ewangelickim kościele.
 
Po proklamacji słowa Bożego, zapisanego na kartach Starego i Nowego Przymierza i wyznaniu wiary, ks. prał. dr Dariusz Kaliński wygłosił homilię. Jej myślą przewodnią były słowa: „nadzieja i uzdrowienie”. Kaznodzieja wskazywał, że oba stany mają swoje źródło w Duchu Świętym. Ten sam Duch pobudza dziś nas do modlitwy i rozmowy, dzięki której możemy bliżej się poznać. Taką okazję daje przeżywany czas, w którym wszyscy chrześcijanie uwielbiają Boga jednym głosem, bez wypominania sobie bolesnych momentów z historii. Szczera rozmowa prowadzi też do uzdrowienia relacji. Przykładem tego jest choćby podpisana w 1999 r. przez Kościoły luterański i Kościołem katolickim wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu.
 
Nawiązując zaś do słów Ewangelii Janowej: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” (J 14,27) kaznodzieja wskazał, że „właśnie w tych słowach odnajdujemy kolejny element nadziei, którą ożywia wspólna modlitwa”.
 
Na zakończenie nabożeństwa słowo pozdrowienia wygłosił ks. bp. Wiesław Mering. Nawiązując do wygłoszonej homilii, a także wypowiedzi szefa Polskiego MSZ (po spotkaniu z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej), że rozmowa, bycie z sobą rodzi pewną życzliwość, pewną próbę zrozumienia oraz nadzieję na porozumienie, Ksiądz Biskup stwierdził, że ta wypowiedź oddaje w pełni to, „co dzieje się z nami, kiedy próbujemy być razem, kiedy chcemy rozmawiać, gdy chcemy się spotykać, a najważniejsze - kiedy wspólnie się modlimy, bo każde spotkanie rodzi nadzieję (…). Mamy też świadomość, że sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć pełnej jedności, dlatego w proces dialogu ekumenicznego musimy zaangażować Pana Boga, Jego siłę, Jego moc” - mówił Pasterz Kościoła Włocławskiego. Następnie wyraził wdzięczność osobom zaangażowanym w dialog ekumeniczny, przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy z zakresu teologii ekumenicznej oraz wszystkim obecnym na spotkaniu modlitewnym.
 
Uroczystość zakończyło pasterskie błogosławieństwo Biskupa Włocławskiego oraz pieśń „Boże, coś Polskę”.