Bp Mering w Rychwale: „w miłości Boga nasza przyszłość i moc”


21 czerwca 2019 r.

Bp Mering w Rychwale: „w miłości Boga nasza przyszłość i moc”

Uroczystość Bożego Ciała w Parafii Trójcy Świętej w Rychwale, w tym roku miała szczególny charakter. Eucharystii i procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy przewodniczył Pasterz Diecezji Wiesław Alojzy Mering. Msza Święta sprawowana w świątyni o godz. 12.30 rozpoczęła obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Przy ołtarzu Pańskim wraz z księdzem biskupem eucharystię sprawowali: ks. prał. dziekan Stanisław Nowak oraz ks. prał. Janusz Bartczak, w prezbiterium zebrali się wszyscy księża dekanatu Tuliszkowskiego. Brali w niej udział  również przedstawiciele władz samorządowych wraz z radnymi. Licznie zebrani członkowie grup działających w parafii i organizacji poza rządowych oraz wierni tworzący wspólnotę parafialną, jak i licznie przybyli goście z sąsiednich parafii.
 
Homilię wygłosił Ksiądz Biskup Ordynariusz. Kaznodzieja rozpoczął od zarysowania i wyjaśnienia kontekstu historycznego Słowa Bożego, odczytanego w tym szczególnym dniu.
 
Zatrzymując się przy pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju, wyjaśnił kim był i kiedy żył tajemniczy Melchizedek oraz wskazał na jego wierność Bogu Najwyższemu. Następnie skierował myśli słuchaczy na drugie czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, gdzie wskazał na związek misji św. Pawła z wydarzeniami, które miały miejsce w wielki czwartek podczas ostatniej wieczerzy. Podkreślił, że misja św. Pawła, w każdym wymiarze bardzo mocno zakorzeniona jest w Jezusie Chrystusie, a szczególnie w wierności Panu.
 
Pochylając się  nad ewangelią, homilista mówił o prawdziwej miłości Jezusa do człowieka. Bóg nigdy nie złamał danego słowa, pozostał wierny aż po krzyż i dając siebie codziennie we wszystkich kościołach i kaplicach w postaciach eucharystycznych pozostaje wierny aż do skończenia świata. Ksiądz biskup odniósł się do słów wielkiego myśliciela ks. Janusza Pasierba, życząc prawdziwej miłości do Boga Najwyższego, miłości aż do poparzenia a nawet spalenia się w tej jedynej Bożej Miłości.  
 
Kaznodzieja z wielkim bólem zauważył, że rośnie atmosfera wrogości do Kościoła. „Jesteśmy świadkami, przyglądamy się profanacji Najświętszego Sakramentu, eucharystii, atakom na księży, jak we Wrocławiu, czy na świątynie, jak niedawna próba porąbania siekierą ołtarza w Rypinie, czy bardzo bolesny dla mnie osobiście, akt wandalizmu w naszym pobliskim Koninie”. Wezwał w tym miejscu cały Kościół Włocławski do modlitwy wynagradzającej, za wszystkie zniewagi - dziś i w najbliższą niedzielę. Rozważanie Ksiądz Biskup zakończył słowami pełnymi chrześcijańskiej nadziei, „w miłości Boga nasza przyszłość i moc”.
 
Przed wyruszeniem procesji przedstawiciele dzieci, młodzieży, ministrantów, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Żywego Różańca, Koła Gospodyń Rychwał, Związku Emerytów i Rencistów, Rady Parafialnej, Druhów Strażaków, Władz Samorządowych oraz Prezbiterów złożyli Dostojnemu Solenizantowi życzenia z okazji imienin.   
 
Na trasie procesji przez parafian zostały przygotowane cztery ołtarze dla Najświętszego Sakramentu, symbolizujące cztery strony świata. Na zakończenie wierni odśpiewali wspólnie Te Deum Laudamus , po którym Pasterz Diecezji udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.