Bp Wętkowski do osób życia konsekrowanego: waszą szczególną misją jest modlitwa za świat i Kościół


2 lutego 2023 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Bp Wętkowski do osób życia konsekrowanego: waszą szczególną misją jest modlitwa za świat i Kościół

– Wam jest powierzona szczególna misja modlitwy za świat i za Kościół – powiedział bp Krzysztof Wętkowski do osób życia konsekrowanego, podczas Mszy św. w bazylice katedralnej we Włocławku, sprawowanej 2 lutego, w ramach diecezjalnych obchodów Dnia Życia Konsekrowanego.
 
Na modlitwie zgromadziły się delegacje zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji włocławskiej. Na początku Mszy św. miało miejsce poświęcenie gromnic oraz procesja ze świecami.
 
W homilii biskup włocławski ukazał powołanie i charyzmat życia zakonnego w perspektywie święta Ofiarowania Pańskiego. Podkreślił, że choć życie każdego człowieka wierzącego powinno być poświęcone Bogu, to sposób szczególny dokonuje się ono w konsekracji. – W sposób radykalny to ofiarowanie dokonuje się przez tajemnice konsekracji, gdy człowiek pragnie poświęcić się całkowicie Bogu i ludziom do których zostanie posłany – mówił bp Wętkowski, dodając, że do podjęcia takiej decyzji potrzebna jest odwaga wynikająca z wiary.
 
Jako wzór wiary i modlitewnego czuwania homilista wskazał Symeona i Annę, którzy jako jedyni rozpoznali w małym Dziecku Mesjasza. Scenę tę duchowny zinterpretował w kontekście słów, że wierzący mają być solą ziemi. – To znaczy, że nie musi być ich dużo. Ważne, żeby dobrze spełniali swoją rolę w świecie – wyjaśniał. W tym kontekście zachęcił wszystkich, by na wzór Symeona i Anny, trwali na modlitwie i czuwaniu. – To właśnie wam, drodzy bracia i siostry życia konsekrowanego, powierzona jest szczególna misja modlitwy za świat i za Kościół, czuwania i czekania na to, że Pan przychodzi w sposób niekiedy nieoczekiwany – mówił bp Wętkowski, dodając, że jedynie człowiek pod natchnieniem Ducha Świętego rozpozna w różnych miejscach, okolicznościach i ludziach przychodzącego Chrystusa.
 
Podczas Mszy św. osoby życia konsekrowanego odnowiły przyrzeczenia realizacji rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
 
W diecezji włocławskiej realizują swój charyzmat 22 zakony i zgromadzenia żeńskie oraz 11 zakonów i zgromadzeń męskich.
 
Wśród żeńskich wspólnot zakonnych trzy to zakony kontemplacyjne: Zakon Najświętszej Maryi Panny – anuncjatki w Grąblinie koło Lichenia Starego, Mniszki III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu – bernardynki w Warcie oraz Mniszki Bose Zakonu NMP z Góry Karmel – karmelitanki bose we Włocławku.
 
W Bieniszewie-Klasztor znajduje się klasztor zakonu kontemplacyjnego męskiego – Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej. Erem Pięciu Męczenników.
 
Zgromadzenia żeńskie na terenie diecezji włocławskiej realizują działalność apostolską poprzez prowadzenie ośrodków wychowawczych, domów pomocy społecznej, domów samotnej matki, domów dziecka, domów rekolekcyjno-wypoczynkowe, świetlic, pracowni haftu, schronisk dla bezdomnych. Siostry pracują w instytucjach diecezjalnych i przy parafiach m.in. jako kancelistki, organistki, zakrystianki, katechizują w szkołach.
 
Zakony i zgromadzenia męskie na terenie diecezji włocławskiej prowadzą 12 parafii, opiekują się pięcioma sanktuariami, prowadzą szkoły, świetlice, oratoria.