Bp Wiesław Mering przewodniczył Mszy św. we wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe


13 grudnia 2017 r.

Bp Wiesław Mering przewodniczył Mszy św. we wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe

Dnia 12 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, ks. bp Wiesław Mering przewodniczył Mszy św. w bazylice katedralnej. Była to też okazja, aby przez przyczynę Pani z Guadalupe dziękować Bogu za osobę Biskupa Włocławskiego, który 10 grudnia przeżywał swoje 72. urodziny.
 
Wraz z Pasterzem Diecezji przy ołtarzu zgromadzili się przedstawiciele Kapituły Katedralnej z ks. bp. Bronisławem Dembowskim, pracownicy Kurii, profesorowie WSD, księża dziekani oraz proboszczowie Włocławka i okolic. Nie zabrakło też alumnów, sióstr zakonnych oraz wiernych świeckich.
 
Homilię wygłosił diakon Przemysław Strzelczyk. Nawiązując do ewangelicznej przypowieści o pasterzu poszukującym zagubionej owcy, akcentował czułość Boga - Dobrego Pasterza, który troszczy się o każdego człowieka. Zastanawiał się także nad motywami 99 owiec, które pozostają w owczarni. Przede wszystkim motywuje je miłość do pasterza, ale też obawa przed karą, czy też pewnego rodzaju wygodnictwo. Ta sama czułość charakteryzowała także Matkę Bożą z Guadalupe - kontynuował ksiądz diakon. Jej miłość i delikatność jest widoczna także podczas spotkań ze św. Janem Diego.
 
Przed błogosławieństwem końcowym przedstawiciele społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza złożyli Księdzu Biskupowi urodzinowe życzenia. Natomiast w imieniu duchowieństwa, osób życia konsekrowanego oraz wiernych diecezji, życzenia Dostojnemu Jubilatowi złożył ks. Michał Krygier, kustosz bazyliki katedralnej.
 
Uroczystość zakończyła modlitwa św. Jana Pawła II do Matki Bożej z Guadalupe, którą odczytał Ksiądz Biskup.