Brzozówka: spotkanie rodziców i opiekunów adopcyjnych diecezji włocławskiej i toruńskiej


20 maja 2024 r., Wojciech Gołębiewski

Brzozówka: spotkanie rodziców i opiekunów adopcyjnych diecezji włocławskiej i toruńskiej

W kościele parafialnym w. Jana Pawła II w Brzozówce, miało miejsce niecodzienne spotkanie. Na Mszy św. spotkali się rodzice i opiekunowie adopcyjni diecezji włocławskiej i toruńskiej, czyli ludzie, którzy odpowiedzieli na wezwanie Rycerzy Zakonu Św. Jana Pawła II, działającego przy kościele w Brzozówce, i przyłączyli się do Adopcji Serca na Odległość.
 
Czym jest Adopcja Serca na Odległość? Na pewno nie jest adopcją prawną, czyli przysposobieniem, ale jest duchowym przyjęciem biednego, potrzebującego dziecka do swojego serca, codzienną modlitwą w jego intencji, a także regularną wpłatą czesnego na jego wyżywienie, kształcenie a nawet leczenie.
 
Oddając cześć św. Janowi Pawłowi II oraz biorąc do serca słowa samego Chrystusa „…gdzie jest dwóch lub trzech w imię Moje…” zgromadzeni na Eucharystii wspólnie modlili się w intencji wszystkich adoptowanych przez nich afrykańskich dzieci.
 
Organizując to spotkanie ks. Mirosław Michalak, proboszcz miejscowej parafii, wraz z asystentem Wielkiego Adaptatora Serca, podjęli myśl, aby odbywało się ono cyklicznie, czyli co roku w dniu urodzin papieża Polaka.
 
Zebrane podczas Mszy św. ofiary zostaną przeznaczona na utrzymanie kolejnego dziecka z Kamerunu z misji Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Będzie to „żywy pomnik” ku czci Ojca Świętego.
 
– Marzę o tym, aby to charyzmatyczne dzieło zarażało innych, abyśmy tak jak nasz święty patron dostrzegali Chrystusa w innym człowieku i chcieli mu pomagać. Z radością przyjmę zaproszenie od każdej wspólnoty parafialnej, aby mówić o tym pięknym dziele jakim jest Adopcja Serca na Odległość, jak również o charyzmatach naszego Rycerskiego Zakonu, który także jest żywym pomnikiem w podziękowaniu Bogu za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II – mówi Wojciech Gołębiewski, współorganizator wydarzenia.
 
Szczegóły dotyczące adopcji na odległość można poznać wysyłając zapytanie na adres Mailowy: golebiewskiwojciech1@gmail.com.