Diecezja włocławska ma nowego doktora nauk teologicznych


6 października 2021 r., tekst: ks. KK; foto: ks. ZŁ

Diecezja włocławska ma nowego doktora nauk teologicznych

Dnia 6 października br. na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Jakuba Ziemskiego. Tematem rozprawy był „Nupcjalny charakter sakramentu małżeństwa i konsekracji dziewic. Studium analityczno-porównawcze”.
 
Promotorem był ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki.  Recenzentami: ks. prof. dr hab. Jacek Nowak (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie) i ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (Wydział Teologiczny UO).
 
Dyskusja nad tym niełatwym, ale ciekawym tematem była prawdziwą ucztą intelektualną i została wysoko oceniona przez Komisję. Bardzo dobrze została również przyjęta sama rozprawa doktorska, którą uznano za pracą pionierską  i ważny wkład w polską literaturę liturgiczną.
 
Na najbliższym posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych zostanie podjęta uchwała o nadaniu ks. mgr lic. Jakubowi Ziemskiemu stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne.