Diecezja włocławska ma sześciu nowych prezbiterów


14 czerwca 2020 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Diecezja włocławska ma sześciu nowych prezbiterów

„Chrystus liczy na waszą wierność” – mówił bp Wiesław Mering do sześciu diakonów przyjmujących święcenia kapłańskie, 14 czerwca br. W niedzielę, obchodzoną we Włocławku jako uroczystość bł. bp. Michała Kozala, patrona miasta, o godz. 15.00, w bazylice katedralnej Ksiądz Biskup Ordynariusz przewodniczył Eucharystii z obrzędem święceń. Wraz z Pasterzem Diecezji na wspólnej modlitwie zgromadzili się: ks. bp Stanisław Gębicki, proboszczowie rodzinnych parafii, profesorowie i moderatorzy Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne, a także rodziny i przyjaciele neoprezbiterów.
 
Po proklamacji fragmentu Ewangelii według św. Mateusza, ks. prał. Jacek Szymański, rektor włocławskiego WSD, poprosił Biskupa Diecezjalnego o udzielenie święceń wybranym kandydatom. Po upewnieniu się przez Księdza Biskupa, że przedstawieni diakoni są godni święceń, ogłosił ich wybór do stanu prezbiteratu.
 
Po odczytaniu homilii przewidzianej przez formularz święceń, Ksiądz Biskup w krótkim rozważaniu, ukazał osobę bł. bp. Michała Kozala, jako przykład wierności Kościołowi i czci wobec Eucharystii. „Nazywamy go dobrym pasterzem – powiedział bp Mering, podkreślając, że błogosławiony męczennik z Dachau – nie uciekł, nie wycofał się, nie zrezygnował ze swojej kapłańskiej misji, nawet w strasznym czasie wojny”. W tym kontekście hierarcha zauważył, że nowo wyświęceni księża również rozpoczynają pracę w Kościele w niełatwym czasie. „Dziś modne stało się atakowanie, ośmieszanie i opluwanie Kościoła”, mówił homilista.
 
W dalszej części Ksiądz Biskup przypomniał podstawowy cel, jaki powinien przyświecać pracy duszpasterskiej, a mianowicie zwracanie siebie i wszystkich ludzi ku Chrystusowi. „Jeżeli nie przychodzę nawracać, czyli budować relacji przyjaźni między człowiekiem a Chrystusem, wprowadzać go na drogę prowadzącą do Chrystusa, to po co przychodzę?” - pytał hierarcha, zachęcając do refleksji nad tym, „komu bardziej ufam: Bogu, czy mediom lub grupom ludzi, głoszącym poglądy sprzeczne z Ewangelią?”.
 
Nawiązując do odczytanego w czasie liturgii fragmentu Ewangelii, w której Pan Jezus wzywa apostołów po imieniu, bp Mering powiedział, że „Chrystus nigdy nie zwraca się do człowieka ogólnikowo, ale swoje zaproszenie kieruje do konkretnych osób, po imieniu. To zaproszenie Chrystusa trzeba jednak usłyszeć”, zaznaczył.
 
Na zakończenie rozważania, hierarcha przywołując słowa Arystotelesa: „mądrość, aby się mogła stać potrzebną, musi być przez kogoś człowiekowi dana”, zachęcił przyjmujących święcenia, aby ludzi, do których zostaną posłani, zachwycali nie sobą ale Bożą mądrością i Ewangelią oraz tę mądrość głosili i przekazywali.
 
Przed błogosławieństwem końcowym ksiądz neoprezbiter Dominik Stempin, wyraził słowa wdzięczności wobec Boga i zebranych. Zwracając się do Biskupa Włocławskiego podziękował „za sześć lat nieustannej troski, opieki i czujności nad formacją [w seminarium oraz uznanie ich] za godnych łaski, jaką są święcenia prezbiteratu”
 
W obrzędzie święceń kandydaci do kapłaństwa przyrzekali m.in.: „mądrze pełnić posługę słowa”, razem z Chrystusem „poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi”, posłuszeństwo biskupowi, oraz prowadzenie życia „zgodnie z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Podczas śpiewu litanii do Wszystkich Świętych, kandydaci przyjęli postawę prostracji (leżenia krzyżem). Następnie Ksiądz Biskup, wraz z całym obecnym prezbiterium, nałożył na nich ręce, po czym odmówił modlitwę święceń, namaścił ich dłonie świętym krzyżmem oraz przekazał pocałunek pokoju.
 
Po sześciu latach studiów i formacji seminaryjnej, święcenia prezbiteratu przyjęli: diak. Kamil Chabasiński - z parafii Raciążek; diak. Łukasz Kołodziejczak - z parafii Ciechocin; diak. Krzysztof Kurtys - z parafii św. Józefa we Włocławku; diak. Damian Kurzawski - z parafii św. Stanisława we Włocławku; diak. Dominik Stempin - z parafii Rychwał; diak. Krzysztof Tomaszewski - z parafii Racięcice. Za kilkanaście dni rozpoczną posługę kapłańską w wyznaczonych parafiach diecezji włocławskiej.
 
Kandydaci do święceń odbyli tygodniowe rekolekcje poprzedzające uroczystość, które poprowadził ks. Paweł Pokora, ojciec duchowny WSD.
 
Uroczystości święceń towarzyszyły śpiewem chór katedralny i schola klerycka pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka.