Diecezja Włocławska modli się o zdrowie dla ks. bp. Wiesława Meringa


25 marca 2019 r.

Diecezja Włocławska modli się o zdrowie dla ks. bp. Wiesława Meringa

Od kliku tygodni ks. bp Wiesław Mering zmaga się z problemami zdrowotnymi, w wyniku czego niezbędna jest kolejna hospitalizacja Księdza Biskupa i przeprowadzenie koniecznego zabiegu. W diecezji odczytany został apel o modlitwę o powrót do zdrowia Pasterza Diecezji.
Poniżej jego treść:
 
Bracia Kapłani!
Czcigodne Siostry Zakonne!
Drodzy Diecezjanie!
 
Zwracam się z prośbą do wszystkich Diecezjan, o modlitwę w intencji o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesława Meringa. W najbliższych dniach Księdza Biskupa czeka zabieg w klinice w Bydgoszczy.
 
Ufamy, że nasza modlitwa przyczyni się do szybkiego powrotu Pasterza Diecezji do pełni sił.
 
Ksiądz Biskup Wiesław Mering wyraża wdzięczność za wszelkie znaki życzliwości względem swojej osoby i również ze swej strony zapewnia o modlitewnej pamięci o diecezji.
 
+Stanisław Gębicki, Biskup Pomocniczy Diecezji Włocławskiej, Wikariusz Generalny