Diecezjalna pielgrzymka LSO do Włocławka (zaproszenie)


29 maja 2023 r.

Diecezjalna pielgrzymka LSO do Włocławka (zaproszenie)

24 czerwca  odbędzie się diecezjalna pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do katedry włocławskiej, połączona z promocją lektorów i ceremoniarzy.
 
PROGRAM WYDARZENIA:
 
9.00-10.30 - zwiedzanie (WSD, Katedra, Muzeum Diecezjalne)
 
10.00 - spotkanie dla lektorów i ceremoniarzy, którzy otrzymają błogosławieństwo (Katedra)
 
10.30- przygotowanie do liturgii (Katedra)
 
11.00 - MSZA ŚWIĘTA (Katedra)
 
12.30-13.30 - poczęstunek (WSD)
 
13.30-14.30 - spotkanie w Auli Prymasa Wyszyńskiego (WSD)
 
14.30 - 15.00 - zakończenie i rozjazd
 
UWAGI:
Ministranci proszeni są o zabranie ze sobą stroju liturgicznego.
 
Kandydaci na lektorów i ceremoniarzy - proszeni są o ubranie białej alby oraz odpowiedniego cingulum (zgodnie z ustaleniami).
 
Kapłani są zaproszeni do koncelebry (należy mieć własną albę i białą stułę).
 

ks. Zbigniew Łukasik
ceremoniarz biskupi