Dziś rozpoczyna się diecezjalna nowenna przed beatyfikacją kard. Wyszyńskiego


3 września 2021 r., ks. AT/KAI

Dziś rozpoczyna się diecezjalna nowenna przed beatyfikacją kard. Wyszyńskiego

3 września rozpoczyna się nowenna przed beatyfikacją sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego. Przez dziewięć kolejnych dni, poprzedzających bezpośrednio beatyfikację kard. Wyszyńskiego, wierni będą rozważać poszczególne etapy włocławskiego okresu życia Prymasa Tysiąclecia, poczynając od rok 1917, w którym rozpoczął naukę w miejscowym Niższym Seminarium Duchownym (Liceum im. Piusa X), poprzez studia w WSD, święcenia kapłańskie we w włocławskiej katedrze 3 sierpnia 1924 r., pracę duszpasterską w parafiach, działalność naukową i redaktorską, m.in. w „Ateneum Kapłańskim” czy „Ładzie Bożym”, którego był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym.

Diecezjalna nowenna ukazuje zainteresowanie przyszłego prymasa losem rolników i wszystkich ludzi pracy, które przejawiało się m.in. w zaangażowaniu w działalność Chrześcijańskich Związków Zawodowych oraz tworzeniu Chrześcijańskich Uniwersytetów Robotniczych. Wspomniana jest jego praca w Sądzie Biskupim we Włocławku oraz opieka nad Sodalicją Mariańską Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej.

Nie zabrakło w niej również wojennej tułaczki przyszłego błogosławionego, podczas której poznał matkę Elżbietę Różę Czacką, a także organizacji włocławskiego WSD już w marcu 1945 r.

Duchowe przygotowanie kończy się stacją ukazującą ogłoszenie nominacji ks. Wyszyńskiego na biskupa lubelskiego.

Poszczególne dni nowenny przebiegać będą według schematu: hymn „Soli Deo”, według słów bp. Józefa Zawitkowskiego i muzyki ks. Wiesława Kądzieli, oddanie czci Trójcy Świętej, rozważanie poszczególnych momentów życia kard. Wyszyńskiego i powiązana z nimi modlitwa, antyfona „Pod Twoją obronę” oraz pieśń na zakończenie.

Poszczególne teksty zostały wybrane i zredagowane przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, a zawierająca je książeczka ukazała się nakładem Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników.