III Międzyparafialny Turniej Szachów Szybkich 2024 pod patronatem bp. Krzysztofa Wętkowskiego (zapowiedź)


11 stycznia 2024 r.

III Międzyparafialny Turniej Szachów Szybkich 2024 pod patronatem bp. Krzysztofa Wętkowskiego (zapowiedź)

1. CEL.
- Popularyzacja Królewskiej Gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
- Integracja międzypokoleniowa środowiska szachowego;
- Zapoznanie z 900-letnią historią Diecezji Włocławskiej.
 
2. ORGANIZATORZY.
- Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Włocławskiej;
- Muzeum Diecezjalne we Włocławku;
- Włocławski Klub Szachowy - 1938;
- Tygodnik „Idziemy”;
-.Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.
 
3. TERMIN I MIEJSCE.
17.02.2024 r.  (III sobota miesiąca), Muzeum Diecezji Włocławskiej, Plac Kopernika 3.
9.00 - otwarcie lokalu;
9.15-9.30 - przyjmowanie zgłoszeń i rozliczeń;
9.30-10.00 - sprawy techniczne, organizacyjne i losowanie;
10.00 - rozpoczęcie I rundy zawodów.
W przerwie po IV rundzie okazja do zwiedzania muzeum.
 
4. REGULAMIN TURNIEJU.
Prawo do gry mają osoby mające nie więcej jak IV kat. szachową. Zawody prowadzone będą systemem szwajcarskim, 7 rundowym. Kojarzenie programem komputerowym. Kolejność miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, w razie równości decydować będzie wartościowanie wg Buchholza średniego, Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu. Czas gry w jednej partii szachowej wynosi 15 minut dla zawodnika. W zawodach obowiązują przepisy gry FIDE i kodeksu szachowego PZSzach. Sędzia – Janusz Augustowski – klasa państwowa.
 
5. SPRAWY FINANSOWE I ORGANIZACYJNE.
Wpisowe dla zawodników wynosi 10 zł płatne w dniu turnieju.
Maksymalna liczba uczestników - 50, ograniczona warunkami lokalu, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpisowe przepada, gdy zawodnik zrezygnuje z udziału. Należy mieć dokument tożsamości.
Organizator pokrywa koszty organizacyjne, zapewnia sprzęt szachowy i nieodpłatny barek kawowy. Zawodnicy startują i ubezpieczają się na własny koszt.
Dzieci - opieka rodziców lub opiekunów.
 
6. NAGRODY.
Puchary dla zwycięzców w następujących kategoriach:
- za zajęcie pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji ogólnej;
- dzieci do V kl. włącznie;
- młodzież od VI kl. do IV Liceum lub V technikum;
- kobiety;
- mężczyźni;
- duchowni;
- dla najmłodszego uczestnika;
- dla najstarszego uczestnika;
- pamiątkowe dyplomy,
- inne nagrody rzeczowe i gadżety w zależności od pozyskania sponsorów turnieju.
 
7. ZGŁOSZENIA.
- do 15 lutego 2024 r. włącznie;
- ks. Przemysław Pilarski tel. nr 504 738 661, mail: przemyslawpilarski1986@gmail.com
 
 8. INNE.
Interpretacja regulaminu i prawo do zmian należy do sędziego i organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów - zwrot wpisowego. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w materiałach reklamowych turnieju i sprawozdaniach do mediów. Obowiązują zalecenia COVID-19 dotyczące sportu.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 

ks. Przemysław Pilarski
diecezjalny duszpasterz młodzieży