Kazimierz Biskupi: święcenia diakonatu i prezbiteratu Misjonarzy Świętej Rodziny


20 maja 2023 r., ks. AT

Kazimierz Biskupi: święcenia diakonatu i prezbiteratu Misjonarzy Świętej Rodziny

– Jezus posyła was do świata, tak jak posłał swoich apostołów – powiedział bp Krzysztof Wętkowski, podczas Mszy św. z udzieleniem święceń diakonatu i prezbiteratu w kościele Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim.
 
W sobotę, 20 maja, trzech kleryków tamtejszego seminarium przyjęło święcenia diakonatu, a dwóch diakonów - święcenia kapłańskie. Wraz z biskupem diecezjalnym przy ołtarzu zgromadzili się rodzice, krewni i przyjaciele przyjmujących święcenia.
 
Po przewidzianym przez obrzęd święceń pouczeniu, ksiądz biskup skierował do obecnych okolicznościową homilię. Zaznaczył w niej, że w chwili święceń dokonuje się przemiana w życiu człowieka: kończy się etap formacji i przygotowań, a rozpoczyna praca na wzór apostołów po zesłaniu Ducha Świętego. – Apostołowie napełnieni Duchem Świętym idą głosić Chrystusa nie swoją mocą, ale mocą i mądrością Ducha Świętego – mówił homilista.
 
Wyjaśniając symbolikę nałożenia rąk podczas święceń, ksiądz biskup podkreślił, że w tym geście Bóg mówi do przyjmującego święcenia: „jesteś mój”. Przypomniał też, że nie da się przeżyć życia kapłańskiego, jeśli się nie żyje w komunii z Chrystusem. – Jeżeli będziecie w zasięgu Bożego działania, jeżeli będziecie otwarci na Jego słowa i łaskę, wasza twarz będzie jaśniała Bożą obecnością; wtedy będzie można powiedzieć, że jesteście kapłanami Bożymi. To są najbardziej czytelne znaki bliskości kapłana z Chrystusem, które czynią więcej i przemawiają lepiej niż aktywizm – przekonywał biskup włocławski.
 
Na zakończenie homilista, powracając do gestu nałożenia rąk, powiedział, że jest to także znak Bożej czułości, ochrony i dobra oraz Bożego towarzyszenia przez całe życie. W tym kontekście życzył przyjmującym święcenia opieki Świętej Rodziny w każdym miejscu i zadaniu pełnionym w Kościele powszechnym.
 
Przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną do stanu kapłańskiego włączeni zostali: dk. Karol Bielicki MSF i dk. Jakub Dziurgot MSF. Natomiast święcenia diakonatu otrzymali trzej klerycy pochodzący z Madagaskaru: Etienne Andriamitantsoa MSF, Hermann Botoiaia MSF i Leon Ranaivosoa MSF.
 
Przed błogosławieństwem końcowym słowa podziękowania za udzielenie święceń wypowiedział ks. Piotr Krupa MSF, prowincjał zgromadzenia i nowo wyświeceni.