Kłobia: W trosce o Boży i ludzki dom


18 kwietnia 2018 r., tekst i zdjęcia: ks. Janusz Bartczak

Kłobia: W trosce o Boży i ludzki dom

18 kwietnia w kościele parafialnym w Kłobi ks. bp Wiesław Mering przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej, podczas której wraz z licznie zgromadzonymi parafianami dziękował Bogu za owoce współpracy miejscowej wspólnoty z jej proboszczem, ks. prał. płk. Krzysztofem Karpińskim.
 
Pasterz diecezji poświecił odrestaurowaną ambonę oraz odnowione nastawy ołtarzowe dedykowane Przemienieniu Pana Jezusa oraz św. Jakubowi - świadkowi tego wydarzenia.
 
W homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na potencjał, wierność i odwagę wspólnoty pierwszych chrześcijan, o których liturgia mówi często w okresie paschalnym cytując Dzieje Apostolskie. Natomiast wspomniany św. Jakub Apostoł został ukazany przez Kaznodzieję jako pionier jednoczącej się Europy, gdyż to właśnie pielgrzymki do jego hiszpańskiego sanktuarium (Santiago de Compostela) miały znaczny wpływ na dialog międzynarodowy i kulturowy oraz rozwój chrześcijańskiego dziedzictwa na naszym kontynencie. Troska o tę wielowiekową spuściznę miała swój wyraz właśnie w wieczornej liturgii w Kłobi.
 
Po zakończeniu Mszy św. wszyscy zgromadzeni udali się do nowo wybudowanej plebanii, która spełniać będzie także rolę domu parafialnego, by wziąć udział w poświeceniu jej przez Pasterza Diecezji.