Ks. bp Mering do alumnów: dziękujcie Bogu za powołanie


28 stycznia 2021 r., teks: al.PC/xAT; foto: al.PC

Ks. bp Mering do alumnów: dziękujcie Bogu za powołanie

Włocławskie seminarium, którego celem jest formacja przyszłych księży, nie mogło zapomnieć o uczczeniu św. Tomasza z Akwinu, patrona teologów. W liturgiczne wspomnienie Doktora Kościoła (28 stycznia) moderatorzy, profesorowie i alumni uczestniczyli w Mszy Świętej z Nieszporami, której przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering.
 
Homilię wygłosił jeden z profesorów włocławskiego seminarium - ks. prał. Tomasz Kaczmarek, wykładowca patrystyki, na co dzień przybliżający alumnom życie i twórczość Ojców Kościoła oraz wczesnochrześcijańskich pisarzy.
 
Mówił on o głodzie prawdy, który dręczy współczesny świat. Tej prawdy należy szukać w Bogu, ku któremu prowadzi człowieka zarówno wiara, jak i rozum. Św. Tomasz był tej prawdy głosicielem naprawdę wielkim - i to wcale nie z uwagi na swą potężną posturę. Współpracując z Bożą łaską i wykorzystując swe naturalne talenty stał się największym teologiem nie tylko swoich czasów.
 
„Mógł łatwo zrobić karierę w Kościele – mówił homilista o patronie dnia – wybrał jednak kaznodziejski i żebraczy zakon św. Dominika”. Wzburzyło to tak bardzo jego rodzinę, że na prośbę własnej matki został porwany przez swych braci i uwięziony. Nie złamano jednak jego woli. Pozostał wierny swemu powołaniu i dał światu syntezę całej ówczesnej wiedzy teologicznej. Starał się - na ile to oczywiście możliwe - wyjaśnić prawdy wiary na drodze rozumowej, nie tracąc przy tym dziecięcej wręcz więzi z Bogiem.
 
Od wieków z jego dorobku korzystają klerycy studiujący teologię i przygotowujący się do kapłaństwa. Dlatego na zakończenie Mszy św. w seminaryjnym kościele św. Witalisa Ordynariusz diecezji przywołał jeszcze raz postać świętego Tomasza z Akwinu, jako patrona studentów. Wskazał go jako wzór, łączący wielki intelekt z głęboką wiarą i prawdziwą relacją z Bogiem.
 
Wychodząc od pierwszej antyfony Nieszporów, którymi modlono się podczas Mszy św., przypomniał o radości, która powinna towarzyszyć wszystkim wchodzącym do świątyni, zmierzającym na spotkanie z Panem Bogiem. „To przecież tu, w tej kaplicy kształtuje się wasze serce i rozwija wasze powołanie”, mówił bp. Mering do obecnych na liturgii alumnów. Wyrażając zatroskanie z powodu malejącej liczby studiujących w seminarium, Ksiądz Biskup powiedział, że „Bóg nie przestał powoływać ludzi do pracy w Jego winnicy. Pytanie tylko, czy gwar współczesnego świata nie zagłusza tego głosu, a młodzi, zafascynowani zdobyczami technicznymi chcą jeszcze to Boże wołanie usłyszeć i na nie odpowiedzieć”.
 
W dalszej części hierarcha zachęcił alumnów do wdzięczności Bogu za dar powołania oraz troski o jego nieustanny rozwój. Zaapelował także, by przyszli prezbiterzy, wzorem św. Tomasza, nie ustawali w poszukiwaniach prawdy, a wykładowcy troszczyli się o ich rozwój duchowy i intelektualny, który wyraża się w stawianiu wymagań. W sposób szczególny zachęcił do poznawania historii własnej diecezji.
 
Na zakończenie Pasterz Diecezji złożył imieninowe życzenia ks. prał. Tomaszowi Kaczmarkowi, dziękując za ogrom wysiłku, ofiarowanego na rzecz Kościoła. Słowa wdzięczności wyraził także pod adresem ks. prał. Zdzisława Pawlaka, który – jako emeryt – zgodził się wykładać przedmioty filozoficzne we włocławskim WSD.
 
Boże błogosławieństwo oraz modlitwa do św. Michała Archanioła dopełniły liturgiczną celebrację.