Ks. bp Wiesław Mering dziękuje za modlitwę w swojej intencji


7 kwietnia 2019 r.

Ks. bp Wiesław Mering dziękuje za modlitwę w swojej intencji

Po wyjściu ze szpitala ks. bp Wiesław Mering wystosował słowo do diecezjan, w którym podziękował za modlitewne wsparcie podczas choroby. Słowo zostało odczytane w dzisiejszą niedzielę w kościołach diecezji włocławskiej.
 
Poniżej jego treść:
 
Bracia Kapłani,
Czcigodne Siostry Zakonne,
Drodzy Diecezjanie!
 
W dość trudnym czasie mojej choroby doświadczyłem wielu pięknych znaków chrześcijańskiej solidarności, współczucia, a zwłaszcza modlitwy. Wdzięczny jestem za odzew na apel czytany w kościołach diecezji o modlitwę w mojej intencji. Ponieważ bardzo to sobie cenię, chcę tym słowem po wyjściu ze szpitala podziękować i prosić o dalsze wsparcie, gdyż czas powrotu do pełni zdrowia będzie jeszcze trwał długo. Stopniowo podejmuję codzienne obowiązki pasterskie wzmocniony świadomością duchowej bliskości moich diecezjan.
 
Niech Zmartwychwstały Chrystus, jedyny, który zwyciężył ból, cierpienie i śmierć stanie się dla wszystkich Kapłanów, Sióstr Zakonnych i Wiernych świeckich prawdziwym źródłem nadziei.
 
Wszystkich Was otaczam swoją modlitwą i z serca błogosławię.
 
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
 
Włocławek, 5 kwietnia 2019 r.