Licheńskie sanktuarium otwarte dla pielgrzymów


13 marca 2020 r., Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

Licheńskie sanktuarium otwarte dla pielgrzymów

W związku z występującym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem,
ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, wystosował oświadczenie dotyczące funkcjonowania licheńskiego sanktuarium w najbliższych dniach.
 
„Pragnę podkreślić, że w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym uważnie monitorujemy sytuację w Polsce i stosujemy się do wytycznych służb sanitarnych. Jednocześnie Sanktuarium jest miejscem modlitwy w intencji osób chorych, służby medycznej i władz państwowych oraz o ustanie zagrożenia koronawirusem.
 
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych mówi, iż zgromadzenie masowe dotyczy grupy powyżej 500 osób w zamkniętym pomieszczeniu. Nasza bazylika może pomieścić o wiele więcej, dlatego, by uniknąć dużych zgromadzeń (co mogłoby zaistnieć w niedziele) proponujemy większą liczbę Mszy św. W niedziele w licheńskiej bazylice jest ich łącznie 5, w różnych godzinach dnia: o 7.30, 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00. Z uwagi na to, że liczba uczestników głównej Mszy św. o godz. 12.00 może być duża, dlatego – w razie potrzeby - wprowadzimy dodatkową Mszę św. o godz. 12.00 w dolnej części bazyliki. Zważywszy na fakt, iż powierzchnia w bazylice jest bardzo duża, wierni mogą zachować bezpieczną odległość co najmniej jednego metra od siebie nawzajem.
 
Zalecamy także, zgodnie z wytycznymi Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca, przyjmowanie komunii św. na rękę. Znak pokoju wierni mogą przekazywać sobie przez skłon głowy. Spowiedź w licheńskiej bazylice odbywa się w otwartych konfesjonałach, osłoniętych folią, co zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla pielgrzyma, jak i księdza.  
 
Przy wejściach do bazyliki zostały umieszczone informacje dotyczące tego, jak należy się zachować w świątyni, czyli m.in. unikać dotykania powierzchni klamek, poręczy, ławek. Usunięto wodę święconą z kropielnic - przy każdej jest stosowna informacja. Przypominamy też, aby nie dotykać twarzy, ust, nosa, oczu, dopóki nie umyjemy rąk.
 
Kilka razy dziennie służba porządkowa przeprowadza dezynfekcję wszystkich powierzchni, których potencjalnie mogą dotykać pielgrzymi.
 
Przypominamy pielgrzymom o podstawowych zasadach zachowania się w tym czasie zagrożenia według zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Zachęcamy do zachowania spokoju i zaufania do Boga, ale też odpowiedzialnego respektowania zarządzeń właściwych władz.
 
Dla ludzi wierzących w chwilach zagrożenia czymś naturalnym jest modlitwa do Boga. W naszym Sanktuarium codziennie śpiewamy w czasie Mszy św. suplikacje w intencji oddalenia niebezpieczeństwa epidemii. W tej intencji jest codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia i różaniec. Modlimy się o zdrowie dla zarażonych koronawirusem, za lekarzy i całą służbę medyczną oraz o mądrość dla władz państwowych, roztropność i odpowiedzialność dla obywateli, dla nas wszystkich w tych trudnych czasach.”
 
Ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym
 
Licheń Stary, 13 marca 2020 r.,