Nominacje i zmiany personalne (marzec)


26 marca 2018 r.

Ks. bp Wiesław Mering podjął następujące decyzje personalne:
 
Z dniem 2.03.2018 r.
ks. Maciej Leszczyński – zwolniony z funkcji wikariusza par. św. Barbary w Turku
 
Z dniem 11.03.2018 r.
ks. Henryk Włoczewski – upoważniony do sprawowania egzorcyzmów na terenie diecezji włocławskiej na okres trzech lat
 
Z dniem 26.03.2018 r.
ks. Łukasz Przelazły – zwolniony z wikariusza par. Kramsk, mianowany wikariuszem par. św. Barbary w Turku