Noworoczne spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty (zaproszenie)


14 stycznia 2018 r.

Noworoczne spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty (zaproszenie)

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów oraz Pracowników Oświaty wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi na spotkanie opłatkowo-noworoczne, które odbędzie się w niedzielę (21 stycznia br.) w Licheniu. Rozpocznie się ono Mszą św. w bazylice licheńskiej o godz. 12.00, a o 13.30 spotkamy się przy świątecznym stole w Domu Pielgrzyma „Arka”.
 
Szczegółowy plan wyjazdu przedstawia się następująco:
 
9.30 – wyjazd autokaru z Włocławka (zbiórka przy Hotelu Kujawy),
ok. 11.00 – przyjazd do Lichenia
12.00 – Msza Św. w  Bazylice Licheńskiej.
13.30 -15.00 – spotkanie opłatkowe w Domu Pielgrzyma „Arka” (w tym słodki poczęstunek).
15.00-16.30  czas wolny.
16.30 – wyjazd do Włocławka
 
Uczestnicy wyjazdu i spotkania nie pokrywają żadnych kosztów.
 
Zgłoszenia: do 17 stycznia br. na adres e-mail: biuro.moz@wp.pl  lub tel. (54) 236-92-77 w godz. 10.00-14.00 albo smsem na nr. 603 090 888
 
Prosimy o potwierdzanie udziału w związku z koniecznością podania liczby osób uczestniczących w spotkaniu opłatkowym w Domu Pielgrzyma „Arka’.
 
Osoby spoza Włocławka, nie korzystające z przejazdu autokarem, również są proszone o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu.