Nowy doradca życia rodzinnego diecezji włocławskiej


1 czerwca 2024 r.

Nowy doradca życia rodzinnego diecezji włocławskiej

W święto Nawiedzenia NMP biskup włocławski Krzysztof Wętkowski mianował Barbarę Borkowską diecezjalnym doradcą życia rodzinnego. Wskazał równocześnie, że rola doradcy rodzinnego nie sprowadza się jedynie do kilku spotkań w ramach poradnictwa dla narzeczonych, ale także, a dziś nawet przede wszystkim, na trosce o młode małżeństwa i rodziny. Poruszone zostały także kwestie dotyczące profilaktyki seksualnej, gdyż Barbara jest także delegatem biskupa włocławskiego ds. pomocy ofiarom nadużyć seksualnych przez osoby duchowne. Po spotkaniu z księdzem biskupem w gabinecie ks. prał. Lesława Witczaka, wikariusza biskupiego ds. ekonomiczych diecezji, gdzie zostały podpisane stosowne dokumenty, a także spotkanie ks. Adamem Zielińskim, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, który wskazał na współpracę z wieloma wspólnotami na rzecz działań prorodzinnych.