Parafia bł. J. Matulewicza w Koninie zainaugurowała jubileuszowy rok istnienia


1 lutego 2021 r., ks. AN

Parafia bł. J. Matulewicza w Koninie zainaugurowała jubileuszowy rok istnienia

Uroczystością odpustową ku czci bł. Jerzego Matulewicza, obchodzoną w niedzielę 31 stycznia, parafia w Koninie zainaugurowała jubileuszowy rok 25-lecia istnienia. Jak podkreśla ks. Artur Krzyżanowski, proboszcz parafii, to okazja, by Panu Bogu podziękować za wszystkie łaski, jakimi wspólnota parafialna została obdarzona, ale także, by podziękować parafianom za wsparcie, poczucie odpowiedzialności i trud budowy kościoła. Jubileuszowej sumie odpustowej przewodniczył ks. prałat Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.
 
Uroczystość odpustowa odbyła się w reżimie sanitarnym. Z powodu epidemii koronawirusa proboszcz parafii, ks. Krzyżanowski zaprosił wiernych na trzy Msze święte z kazaniem odpustowym, by wierni bez łamania zasad sanitarnych mogli uczestniczyć w uroczystości. Jak zaznaczył, plany na obchody 25-lecia istnienia parafii są poważne, wśród nich misje parafialne, ale ich realizacja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej.
 
O znaczeniu wspólnoty parafialnej i świątyni mówił w homilii ks. Niemira. „Parafia i świątynia parafialna, to wspólnota gromadząca się wokół kościoła z takim trudem wznoszonego, ale budowanego jako wyraz naszej wiary i pragnienia, by Bóg zawsze był obecny w życiu mieszkańców tej parafii. Świątynia to znak, że tu jest dom Boga, znak Jego obecności pośród nas, znak zamieszkania Boga pośród nas” – mówił kaznodzieja. Podkreślił, że życie ludzi wierzących przynależących do parafii związane jest ze świątynią: „tutaj, po przyjściu na świat, rodzimy się dla Boga w sakramencie chrztu św. Tutaj po raz pierwszy dzieci przyjmują Jezusa eucharystycznego do swoich serc, młodzi otrzymują sakrament bierzmowania, wszyscy karmią się Ciałem Chrystusa, otrzymują łaskę przebaczenia w sakramencie pokuty, narzeczeni ślubują sobie miłość, chorzy otrzymują łaskę umocnienia w sakramencie chorych, a każdy wierzący po śmierci, tutaj zostaje pożegnany i wyprawiony na ostatnią drogę. Parafia to rodzina, która razem przeżywa to, czym wypełnione jest nasze życie, przedstawiając i radości, i smutki Panu Bogu”.
 
Odnosząc się wprost do jubileuszu Kanclerz Kurii stwierdził: „25 lat parafii to 25 lat tradycji wiary. Należy zapytać się dziś o nasza wiarę, wiarę naszego pokolenia. Wiarę przodków znamy – jej owocem my jesteśmy. A czy dzisiaj nam starcza wiary, a więc i odpowiedzialności z niej płynącej, do dbania o swój parafialny kościół, do troski o świątynię? Tam, gdzie wiara jest słaba, słaba jest też świątynia naszych serc. A gdzie słaba jest świątynia serca, tam brak identyfikacji ze swoją parafią i brak troski o swój parafialny kościół”.
 
Kaznodzieja zauważył przy tym, że patron parafii, bł. Jerzy Matulewicz uczy wielkodusznego poświęcenia życia dla budowania Kościoła. „Jak bardzo doniośle brzmi to stwierdzenie właśnie tutaj: poświęcać się dla budowania Kościoła – mówił ks. Niemira – W tej parafii ciągle aktualne jest zadanie dokończenia budowy kościoła, podczas gdy wchodzimy w rok jubileuszu 25-lecia istnienia parafii. Ale ważniejsze chyba jest budowanie innego Kościoła – wspólnoty parafialnej, prawdziwej rodziny; takiej wspólnoty, w której każdy poczuje się jak w rodzinie: będzie czuł się w niej, jak w domu, ale też i o ten dom, i o tę rodzinę będzie się troszczył, będzie za nią odpowiedzialny”.
 
Zwracając się bezpośrednio do wiernych parafii bł. Jerzego Matulewicza w Koninie ks. Niemira podziękował im za świadectwo wiary, za wkład w budowanie wspólnoty parafialnej, za trud budowy kościoła, za wspieranie swojego proboszcza i wszystkich duszpasterzy. Zwrócił się także do ks. Artura Krzyżanowskiego wyrażając podziw za niegasnący optymizm (także w niełatwych czasach pandemii), zaangażowanie w prowadzenie parafii i podjęcie dzieła budowy świątyni. „Wzbudza mój szacunek to, że Ksiądz Proboszcz na swoich parafian może liczyć” – zakończył kaznodzieja.
 
Parafia bł. Jerzego Matulewicza w Koninie została erygowana w 1996 roku na styku konińskiej parafii św. Wojciecha i parafii św. Doroty w Licheniu Starym. Plac pod budowę kościoła i zaplecza duszpasterskiego, projektu prof. Barbary Bieleckiej, projektantki bazyliki licheńskiej, poświęcony został w czerwcu 1997 roku. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1998 roku. 27 czerwca 1999 r. miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego, pobłogosławionego przez papieża Jana Pawła II w Licheniu.