Parafianie z Lubienia Kuj. pielgrzymowali do Obór


23 czerwca 2024 r., ks. ŁK

Parafianie z Lubienia Kuj. pielgrzymowali do Obór

W sobotę 22 czerwca br., pielgrzymi z Lubienia Kujawskiego, wyruszyli do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Na szlaku pielgrzymki znalazł się czternastowieczny zamek krzyżacki w Golubiu-Dobrzyniu. Grupa zwiedziła średniowieczne miasto, malowniczo położone nad rzeką Drwęcą i obfitujące w ciekawe i cenne zabytki.
 
Z golubskiej warowni, pielgrzymi udali się do Obór, na Wieczernik Królowej Pokoju. W późnobarokowej świątyni i kompleksie klasztornym zgromadziło się kilka tysięcy wiernych z całej Polski, by modlić się w Sanktuarium, w którym od 400 lat znajduje się wsławiona łaskami cudowna figura Matki Bożej Bolesnej. Sobotnie wydarzenie miało charakter spotkania modlitewno-ewangelizacyjnego.