Publikacje TTN WSD na 900-lecie diecezji włocławskiej


9 marca 2024 r.

Publikacje TTN WSD na 900-lecie diecezji włocławskiej

TTN WSD we Włocławku, w roku jubileuszu 900-lecia powstania diecezji wydało dwie edycje książkowe:
 
1. Pisma bł. biskupa Michała Kozala, Rozmyślania dla alumnów na podstawie Ewangelii według św. Mateusza, Włocławek 2023, ss. 736. Opracowanie, zaopatrzone w aparat naukowy,  zawiera rękopisy ks. Michała Kozala. Ich treścią są rozmyślania, jakie napisał dla alumnów seminarium gnieźnieńskiego. Jest trzecią częścią odczytanych i opracowanych jego rękopisów. Pierwszą wydano w 2019 r., drugą w 2019 r.
 
2. Grzegorz Adamiak, Realizacja idei misyjnej w diecezji włocławskiej w latach 1918-2022, Włocławek, 2024, ss. 347. Autor opracowania – kapłan diecezji płockiej, doktor nauk teologicznych w zakresie misjologii (UKSW), członek TTN WSD we Włocławku. Monografię oparł na faktach, które ukazał w szerszym kontekście kulturowym i historycznym.  Przybliżył nie tylko ważny element historii diecezji, ale także znaczące jej zaangażowanie w dzieło misyjne w skali Kościoła polskiego.
 

Ks. Lech Król, prezes TTN WSD