Rejonowe spotkania dla księży i katechetów


31 sierpnia 2018 r., ks. Jacek Buta

Rejonowe spotkania dla księży i katechetów

W dniach 29-30 sierpnia we Włocławku, Koninie i Zduńskiej Woli, odbyły się rejonowe spotkania księży i katechetów, przygotowujące do nowego roku szkolno-katechetycznego. Pierwszego dnia przewodniczył im Pasterz Diecezji, ks. biskup Wiesław Mering, kolejnego ks. biskup Stanisław Gębicki. Tradycyjnie rozpoczynała je wspólna Eucharystia, o której liturgiczną oprawę zatroszczyli się katecheci. Homilię podczas mszy świętych wygłosił zaproszony do poprowadzenia spotkań ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik - dziekan wydziału teologicznego UKSW w Warszawie. Odnosząc się do Słowa Bożego i postaci św. Jana Chrzciciela, a w bazylice w Zduńskiej Woli do biografii św. Maksymiliana, Ksiądz profesor przypomniał wartość cnoty męstwa w pracy katechety: „Dar męstwa to wezwanie, by bronić prawdy przed błędem, przed herezją, która zwodzi ludzi, zresztą zwodziła zawsze, dziś czyni to szczególnie skutecznie”. We Mszy św. w sanktuarium w Zduńskiej Woli uczestniczyli kapłani z Korei, którzy przebywali już na terenie diecezji włocławskiej wraz z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.
 
Z wyraźnym zainteresowaniem katecheci wysłuchali konferencji tematycznej: „Reforma systemu oświatowego w Polsce jako wyzwanie dla katechezy i szkolnego nauczania religii” - stanowiącej drugi punkt spotkań. Prelegent scharakteryzował wchodzącą niebawem do użytku nową podstawę programową nauczania religii, (omówił jej terminologię, zmienione etapy edukacyjne, wynikające z likwidacji gimnazjów, uzasadnił wprowadzane nowe treści i uzupełnienia). Istotne w wystąpieniu było również odniesienie się do spotykanych często w przestrzeni dyskusji publicznej propozycji, o zmniejszeniu katechezy w szkole do jednej godziny, z jednoczesnym przeniesienie drugiej do parafii oraz postulatu o rezygnacji z oceny ucznia. Ksiądz profesor wykazywał, że konsekwencją obu propozycji byłoby poważne zmarginalizowanie przedmiotu religii w szkole, a w rezultacie pogłębienie laicyzacji młodego pokolenia. Przedstawił także ramy czasowe, w których przebiegać będzie wprowadzenie nowej edycji podręczników do nauczania, po zatwierdzeniu „Programu Nauczania Religii” przez Komisję ds. Wychowania Katolickiego przy KEP. 
 
Niewątpliwie bardzo aktualne treści wykładu podkreślili w słowie wieńczącym spotkania Pasterze Kościoła włocławskiego. Ksiądz Biskup Ordynariusz, dziękując prelegentowi za obecność i merytoryczny przekaz ważnego tematu, zasygnalizował zebranym jak niepokojącym zjawiskiem jest niedocenienie apologetyki w posłudze katechetów, zwłaszcza w kontekście lansowanych w popkulturze ataków na Kościół. Prosił o wyraźną postawę obrony wiary chrześcijańskiej, poprzez świadectwo i posługę podjętą w publicznych szkołach.
 
Spotkania zakończyły bieżące ogłoszenia dla katechetów oraz pasterskie błogosławieństwo, by nowy rok szkolny przyniósł jak najlepsze owoce.