Sieradz: obrzęd błogosławieństwa wdów i 25-lecie Biura RM


19 października 2020 r., tekst: ks.KK; foto.: DP

Sieradz: obrzęd błogosławieństwa wdów i 25-lecie Biura RM

Tegoroczna niedziela misyjna (18.10) w niezwykle dobitny sposób wybrzmiała we wspólnocie parafian Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Tego dnia dwie panie: Grażyna Świniarska z parafii NSJ w Sieradzu oraz Grażyna Olejniczak z parafii NMP Królowej Polski w Sieradzu, zostały zaślubione Chrystusowi jako swojemu Oblubieńcowi poprzez akt błogosławieństwa wdów, powiększając tym samym grono wdów konsekrowanych miejscowej parafii do 17 osób.
 
Uroczystości przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski, wikariusz biskupi na rejon sieradzki.  W wygłoszonej homilii, ksiądz infułat podkreślił ogromną wartość i rolę jaką wdowy odgrywają w życiu Kościoła. Nawiązał przy tym do postaci wdów, które wychwala Pismo Święte: Judyta, uboga wdowa z Sarepty Sydońskiej, prorokini Anna czy ewangeliczna wdowa z Nain, opłakująca śmierć swojego jedynego syna.
 
Po homilii nastąpił obrzęd przyjęcia do stanu wdowieństwa konsekrowanego.
 
Kolejną okazją do świętowania było dziękczynienie za 25 lat istnienia Biura Radia Maryja przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego. W Eucharystii uczestniczyły m.in.: Krystyna Puchalska i Małgorzata Sobczak (obie przynależące także do jedynej w diecezji włocławskiej wspólnoty wdów konsekrowanych), które wraz z ówczesnym proboszczem, ks. prał. Józefem Kucharskim zakładały biuro katolickiej rozgłośni i przez 25 lat aktywnie angażowały się w jego pracę. Jak zaznaczył w podziękowaniu obecny proboszcz parafii - ks. prał. Mirosław Miłek, „Radio Maryja od samego początku zabiega, by głos Ewangelii docierał na krańce całego świata. Działalność Biura Radia Maryja, aż 25-letnia w naszej parafii, wpisuje się zatem w sposób bardzo wyrazisty w misyjny charakter Kościoła powszechnego i naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy oddają swój czas, serce, nierzadko i pieniądze, włączając się w misyjne dzieło ukazywania Chrystusa drugiemu człowiekowi.”