Smólnik: wizytacja kanoniczna i bierzmowanie


19 sierpnia 2019 r., ks. MSz

Smólnik: wizytacja kanoniczna i bierzmowanie

18 sierpnia br. Ksiądz Biskup Wiesław Mering przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii Smólnik. Był to dla parafian szczególny dzień spotkania ze swoim Pasterzem, a dla księdza proboszcza Krzysztofa Graczyka okazja do zaprezentowania licznych prac wykonanych w kościele i plebanii oraz w ich otoczeniu od czasu ostatniej wizytacji.  Ks.  dr Graczyk po powitaniu Biskupa Diecezjalnego i przybyłych kapłanów, przedstawił obszerne sprawozdanie zaczynając od historii parafii, przez jej charakterystykę, a na działalności duszpasterskiej i perspektywach na przyszłość kończąc.
 
Po rozpoczęciu Eucharystii Bp Mering dokonał poświęcenia nowej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, polichromii oraz witraży w prezbiterium, a także figury Matki Bożej fatimskiej, której postać jest złączona z nowym tabernakulum poprzez polichromię przedstawiającą cud wędrującego słońca. Uroczyste poświęcenie miejsca przechowania Najświętszego Sakramentu miało miejsce po Komunii Świętej.
 
Eucharystię wizytacyjną w Kościele pw. św. Bartłomieja szczególnie zapamięta młodzież, która tego dnia przystąpiła do sakramentu bierzmowania. W dialogowanej homilii celebrans zachęcił młodych chrześcijan do przyjęcia ognia Ducha Świętego: „Ten ogień, który nasz Pan rzuca na ziemię, musi zapłonąć w waszych sercach” - powiedział do zgromadzonych Bp Mering.
 
Na zakończenie odpustowej Mszy Świętej wszyscy wierni oddali cześć Chrystusowi Eucharystycznemu i przyjęli błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Podczas spotkania w plebanii ks. prał. Sławomir Deręgowski, Wikariusz Biskupi i Dziekan dekanatu włocławskiego II podziękował Biskupowi Ordynariuszowi za ukończoną wizytację dekanatu oraz, w imieniu wszystkich prezbiterów, zapewnił o modlitwie, gotowości do pomocy i solidarności z Pasterzem we wszystkich jego działaniach.
 
Zakończeniem kapłańskiego spotkania była wspólna celebracja Liturgii Godzin w nowopoświęconej kaplicy adoracji. Po złożeniu podpisu w księgach parafialnych, Biskup Wizytator nawiedził także wyremontowany kościół filialny w Dębie Polskim, znajdujący się na skraju parafii, przy granicy z diecezją płocką.