Spotkania przełożonych zakonnych w Licheniu i Włocławku-Michelinie


18 listopada 2023 r., ks. AS / s. SW

Spotkania przełożonych zakonnych w Licheniu i Włocławku-Michelinie

W sobotę, 18 listopada br. w domu zakonnym Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym oraz w domu Sióstr Sercanek we Włocławku-Michelinie miały miejsce spotkania przedstawicieli zakonów męskich i żeńskich z terenu diecezji włocławskiej.
 
Pierwszym punktem licheńskiego spotkania była konferencja, którą do zgromadzonych wygłosił ks. Franciszek Filipiec MIC – misjonarz pracujący w Afryce. Tematem wiodącym konferencji była refleksja nad wspólnotą Kościoła opartą na wierności Bożemu Słowu, modlitwie, sprawowaniu sakramentów oraz na świadomości bycia razem. Prelegent zachęcał, aby przede wszystkim w dzisiejszym świecie, zakonnicy ukazywali piękno i bogactwo Kościoła poprzez dawanie świadectwa życia Ewangelią.
 
Następnym punktem była adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której obecni na spotkaniu zakonnicy mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.
 
W samo południe zakonnicy modlili się wspólnie podczas Eucharystii pod przewodnictwem ks. Adama Stankiewicz MIC, przełożonego licheńskiej wspólnoty zakonnej księży i braci marianów. W homilii nawiązując do liturgii słowa, kaznodzieja ukazał bogactwo i cechy modlitwy chrześcijanina.
 
Ostatnim punktem spotkania był wspólny posiłek, podczas którego zakonnicy mieli możliwość podzielenia się doświadczeniem przeżywania życia zakonnego.
 
W spotkaniu uczestniczyli zakonnicy m.in. z Aleksandrowa Kujawskiego, Brdowa, Radziejowa, Kazimierza Biskupiego, Włocławka oraz Lichenia.
 
Kolejne spotkanie zaplanowane jest w styczniu przyszłego roku również w Licheniu.  
 
Podobne spotkanie w domu sióstr sercanek we Włocławku-Michelinie przeżywały przełożone żeńskich zgromadzeń zakonnych diecezji włocławskiej. 
 
Rozpoczęło się ono adoracją Najświętszego Sakramentu i czasem na osobistą modlitwę, po której sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Lech Król. Przypomniał, że wiara czyni cuda w życiu człowieka. „Pan Jezus zachęca nas do dobrego natręctwa w modlitwie, które generuje wzrost wiary i i oczekuje od nas rozwoju tej cnoty”, mówił. Kaznodzieja zachęcał do nieustannego wzrostu wiary i przywołał postać patronki dnia - bł. Karoliny Kózkówny.
 
Ostatnim punktem wydarzenia była konferencji na temat: "Wierzę w Kościół - prowadzący do pełni życia w wieczności", podczas której zostało podkreślone, że życie człowieka zmienia się, ale nie kończy. „Chrześcijanin to człowiek, który żyje w wieczności, bowiem życie wieczne zaczyna się tu i teraz”, powiedział ks. Król. Przypomniał też 44 punkt Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, który przypomina, że „osoby konsekrowane ukazują wszystkim wierzącym dobra niebiańskie już na tym świecie obecne, jak i dają świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu zyskanemu dzięki odkupieniu
Chrystusa, jak wreszcie zapowiadają przyszłe zmartwychwstanie i chwałę Królestwa niebieskiego”.