Ukazały się homilie ślubne i pogrzebowe ks. Jakuba Ziemskiego


17 marca 2024 r.

Ukazały się homilie ślubne i pogrzebowe ks. Jakuba Ziemskiego

Staraniem Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, ukazał się zbiór homilii ślubnych pt. „Weselny klimat”, autorstwa ks. Jakuba Ziemskiego. Jak być błogosławionym w małżeństwie? Jak budować wzajemną relację i miłość? Co daje trwałe owoce? Homilie ślubne przyjdą z pomocą tym, którzy rozpoczynają wspólną małżeńską   podróż,   a   także   kapłanom,   którzy   będą   głosić  słowo   Boże   podczas ceremonii ślubnej. Fragmenty Ewangelii odczytywane podczas uroczystości, są opatrzone komentarzem i dają wskazówki,   jak   wieść  dobre   życie,   w   które   wprowadza   sakrament   małżeństwa.   Słowa kluczowe podpowiadają, o czym powiedzieć młodej parze i są przewodnikiem po treści. Stanowią inspiracje do własnej wersji. Zdecydowanie warto mieć je pod ręką i przed oczami. Dla dojrzałych małżeństw jest także skierowane słowo na rocznicę ślubu.
 

Ks. Jakub Ziemski