Uniejów: nowe sale ministrantów


4 kwietnia 2024 r.

Uniejów: nowe sale ministrantów

Parafia Uniejów znana jest z aktywności i zaangażowania swoich wiernych w różnorodne inicjatywy. Najnowszym projektem, który cieszy się dużym zainteresowaniem, jest budowa dwóch nowych salek ministrantów. To miejsce, które służyć będzie nie tylko jako przestrzeń spotkań dla ministrantów, ale także strefa rekreacyjna, zachęcająca do rozwijania pasji oraz budowania relacji między młodymi ludźmi.
 
Inicjatywa powstania sal zrodziła się z pomysłu ministrantów parafii oraz wsparcia ks. Andrzeja Ziemieśkiewicza, proboszcza miejscowej parafii. „To świadczy o zaangażowaniu i pomysłowości młodych ludzi, którzy postanowili stworzyć przestrzeń, w której mogliby swobodnie spotykać się i rozwijać swoje zainteresowania” –  podkreśla ks. Ziemieśkiewicz.
 
Ceremoniarz parafii, Sebastian Galoch, który odegrał kluczową rolę w organizacji projektu, wyraża podziw dla szybkości i determinacji ministrantów w realizacji ich celu. Dzięki wsparciu lokalnych sponsorów, udało się wyposażyć salę w niezbędne meble oraz urządzenia, które umożliwią komfortowe korzystanie z przestrzeni.
 
Nowe sale nie tylko będą miejscem spotkań i wspólnych działań dla ministrantów, ale także strefą, gdzie młodzi ludzie będą mogli odpocząć i spędzić czas w mniej formalny sposób. To odpowiedź na potrzeby społeczności parafialnej oraz zachęta do aktywnego udziału w życiu wspólnoty.
 
Obok sali liturgicznej, przeznaczonej głównie do zbiórek liturgicznych i celebracji religijnych, sala ministrantów stanie się miejscem aktywności rekreacyjnych.
 
„Jedną nową sala ministrantów, przygotowaliśmy na zbiórki liturgiczne, ale druga, nowa sala ministrantów, jest taką strefą chillu, gdzie ministranci będą mogli odpocząć i spędzić czas w mniej formalny sposób” - wyjaśnia Sebastian Galoch.
 
W nowych salach znajdzie się pełne wyposażenie, które umożliwi ministrantom spędzanie wolnego czasu. Oprócz standardowego wyposażenia, takiego jak sofa, stół, komody, krzesła, mikrofalówka czy czajnik elektryczny, przestrzeń zostanie zaaranżowana w taki sposób, aby zachęcać do rekreacyjnych aktywności. Będzie to miejsce, gdzie ministranci będą mogli spędzać czas, grając w gry na XBOX czy oglądając wspólnie mecze lub filmy.
„Chcemy, aby nowe sale ministrantów była miejscem, gdzie nasi ministranci mogą spędzać czas poza zajęciami liturgicznymi, rozwijając swoje zainteresowania i budując relacje z kolegami z parafii” - dodaje Sebastian.
 
Ks. Zmiemieśkiewicz wyraża pełen podziw dla determinacji i zaangażowania młodych ludzi w tworzenie nowych sali ministrantów w tak krótkim czasie. „Jestem głęboko wzruszony widząc, jak szybko i sprawnie nasi ministranci zorganizowali się i podjęli wysiłek w celu stworzenia tej sali. To dowód na ich zaangażowanie i oddanie naszej parafii oraz na ich zdolność do współpracy i realizacji wspólnych celów” - podkreśla.
 
Jego słowa odzwierciedlają podziw dla inicjatywy młodzieży oraz doceniają ich zdolność do efektywnej pracy w grupie. To także wyraz uznania dla ich chęci tworzenia przestrzeni, która będzie służyć wspólnocie parafialnej i budować więzi międzyludzkie.
 „Ministrantura to nie tylko zaszczytne zadanie, ale także droga do osobistego rozwoju i pogłębienia relacji z Bogiem. To szansa na bliższe poznanie tajemnic liturgii oraz na budowanie silniejszych więzi z Jezusem Chrystusem” - podkreśla Sebastian Golach.
 
W służbie przy ołtarzu młodzi ludzie mają okazję do nauki i praktyki wielu aspektów liturgii, co może przyczynić się do ich głębszego zrozumienia wiary i zaangażowania w życie parafii. Dodatkowo, służba ministrancka umożliwia rozwój pokory, dyscypliny oraz współpracy z innymi, co stanowi wartościwe doświadczenie dla duchowego i osobistego rozwoju.
 
„Zachęcam wszystkich młodych chłopców do rozważenia możliwości dołączenia do służby ministranckiej. To nie tylko sposób na poświęcenie swojego czasu na służbę Bogu, ale także szansa na wzbogacenie własnego życia duchowego oraz na budowanie trwałych więzi z wspólnotą parafialną” - dodaje Sebastian.
 
Jego słowa są zaproszeniem do udziału w czymś większym niż sami, do doświadczenia piękna służby dla Boga i innych, co może być inspiracją dla wielu młodych chłopców do podjęcia decyzji o dołączeniu do służby ministranckiej.