Uroczystości odpustowe w WSD we Włocławku


14 maja 2018 r., tekst: al. ŁK, foto: ks.JG

Uroczystości odpustowe w WSD we Włocławku

W niedzielę, 13 maja br., o godz. 11.30, Eucharystią w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku uczczono patrona kościoła seminaryjnego - świętego Witalisa, męczennika. Sumie odpustowej przewodniczył ks. prał. Kazimierz Grabowski, wraz z księżmi moderatorami i profesorami seminarium. Uroczystość odpustowa zgromadziła rodziny alumnów włocławskiego WSD oraz wiernych z miasta Włocławka.
 
Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości homilię wygłosił wikariusz kościoła seminaryjnego (w tym roku akademickim funkcję tę pełnił dk. Piotr Kazubowski). Kaznodzieja skierował uwagę zebranych na wydarzenie Wniebowstąpienia. Odnosząc się do prześladowań Kościoła, do świadków wiary pierwszych wieków chrześcijaństwa, wskazał: „Apostołowie po Wniebowstąpieniu posiadali Pana Jezusa przychodzącego w słowie i Eucharystii [...] mieli siły, bo wystarczyło im słowo Boże i Eucharystia!”. Uczniowie muszą rozmawiać każdego dnia z Panem w ciszy, by móc usłyszeć Jego głos, by móc spotkać Go na Eucharystii - zakończył diakon Kazubowski.
 
Słowa podziękowania pod adresem obecnych na liturgii skierował ks. prał. Jacek Szymański, rektor włocławskiego seminarium. „Dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu, zwłaszcza rodzicom i dziadkom; dziękujemy, że jesteście Państwo z nami na tej Eucharystii”, powiedział Ksiądz Rektor, wskazując, że formacja ku kapłaństwu jest „formacją, która nigdy się nie kończy”, a zaczyna się w pierwszym domowym seminarium.
 
Na zakończenie miała miejsce procesja eucharystyczna wokół seminaryjnej świątyni. Po powrocie odśpiewano wspólnie hymn Te Deum laudamus, po którym nastąpiło uroczyste błogosławieństwo.

Odpustowe obchody zwieńczyła wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu,  połączona z nabożeństwem majowym ku czci Najświętszej Maryi Panny.
 
Przybyli goście, mieszkańcy Włocławka mogli już w sobotę uczestniczyć o godz. 18.00 w I. nieszporach uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Wspólnotowa Liturgia Godzin zakończyła się uczczeniem poprzez ucałowanie relikwii św. Witalisa, męczennika. Srebrny relikwiarz pochodzący z II. połowy XVIII wieku na co dzień znajduje się w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku.
 
Uroczystości śpiewem towarzyszyła schola klerycka pod kierunkiem ks. prał. Józefa Nowaka.
 
Witalis jak podaje tradycja miał być żołnierzem rzymskim, zamożnym mieszkańcem Mediolanu. Jego żoną była święta Waleria, ich synami, późniejsi święci męczennicy: Gerwazy i Protazy. Podczas egzekucji w Rawennie lekarza Ursycjusza, Witalis miał zachęcać go, by wytrwał w wierze. Ursycjusz z męstwem poniósł męczeńską śmierć i został pochowany przez Witalisa. Wówczas padło oskarżenie o wyznawanie przez Witalisa wiary w Chrystusa. Zmuszany torturami do odstąpienia od wiary, ostatecznie został wrzucony do dołu, przysypany kamieniami i ziemią, lecz nie wyrzekł się Chrystusa. Data śmierci Męczennika jest niepewna: niektóre źródła podają, że poniósł męczeństwo za  Nerona, inni Marka Aureliusza.
 
Kościół pw. św. Witalisa, położony nieopodal katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w ciągu roku jest zamknięty dla wiernych (od 1884). Zbudowany został w roku 1330 staraniem biskupa Macieja Gołańczewskiego, do roku 1411 pełnił funkcję kościoła katedralnego. W tej świątyni alumni każdego dnia uczestniczą w Eucharystii, modlitwach. Włocławskie Seminarium Duchowne jest najstarszym, jakie powstało na ówczesnych ziemiach należących do państwa polskiego. Założone zostało 16 sierpnia 1569 r. przez biskupa Stanisława Karnkowskiego, zgodnie z uchwałami Soboru Trydenckiego. W roku akademickim 2018/2019 włocławskie seminarium przeżywać będzie 450-lecie istnienia uczelni, włocławskiej Almæ Matris.