Włocławek: Diecezjalne Warsztaty Posługi Modlitwą o Uzdrowienie


14 maja 2018 r., ks. prał. Sławomir Deręgowski

Włocławek: Diecezjalne Warsztaty Posługi Modlitwą o Uzdrowienie

Chwała Pana wypełniła świątynię św. Stanisława BM we Włocławku, w niedzielny wieczór 13 maja. Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy wstawiennicze o uzdrowienie, uwolnienie i nawróceniem, które poprowadził Marcin Zieliński, zakończyły intensywny dzień Diecezjalnych Warsztatów Posługi Modlitwą o Uzdrowienie. Część konferencyjna, w której wzięło ok. 130 osób ze Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, odbyła się w Muzeum Diecezjalnym, a zwołanie modlitewne, które zgromadziło niemal 1000 osób z kilku ościennych diecezji, oddało chwałę Panu w Eucharystii pod przewodnictwem ks. prał. Sławomira Deręgowskiego, wikariusza biskupiego, podczas której słowo Boże skierował do zebranych ks. Krzysztof Antczak, diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym. Kaznodzieja przypomniał zgromadzonym o istocie posłannictwa misyjnego i o obowiązku świadczenia o Zmartwychwstałym Chrystusie, który i dzisiaj daje owoce modlitwy, postu, uzdrawia i uwalnia proszących.
 
Uwielbienie śpiewem poprowadził zespół Bartymeusz z Koła.
 
Niech Pan da nam oglądać owoce tego czasu.