Włocławek: dziękczynienie za 35 lat kapłaństwa prezbiterów archidiecezji gnieźnieńskiej


6 czerwca 2023 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Włocławek: dziękczynienie za 35 lat kapłaństwa prezbiterów archidiecezji gnieźnieńskiej

W uroczystość Najświętszej Trójcy, 4 czerwca, przypadała 35. rocznica święceń kapłańskich biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. We wtorek, 6 czerwca, ksiądz biskup wraz z gnieźnieńskiej prezbiterami z rocznika święceń 1988 sprawował w bazylice katedralnej we Włocławku dziękczynną Eucharystię za dar kapłaństwa z prośbą o dalsze lata błogosławieństwa w duszpasterskiej posłudze. We wspólnej modlitwie uczestniczyli m.in. alumni włocławskiego WSD z księdzem rekorem, siostry zakonne i młodzież ZSK im. ks. Jana Długosza.
 
Homilię wygłosił ks. Maciej Czerwiński, uczestnik spotkania kursowego. Swoje rozważanie oparł na dwóch słowach: „wiara” i „służba”. Zaczerpnął je z zawołania bp. Krzysztofa Wętkowskiego: State in fide („Trwajcie mocno w wierze”) oraz cytatu z własnego obrazka prymicyjnego: „Nie przyszedłem żeby mi służono, lecz żeby służyć” (por. Mk 10,45). Zachęcał obecnych na liturgii, by uczyli się patrzeć na siebie i podejmowane zadania oczyma Chrystusa i stawać przed Nim w prawdzie. W takim patrzeniu pomaga modlitwa, szczególnie adoracja i medytacja.  
 
W dalszej części przypomniał, że posłannictwem kapłana jest służyć i oddawać życie za innych, na wzór Jezusa. – Kapłaństwo nie jest wyróżnieniem. To nie awans społeczny, ale wezwanie do służby najbardziej potrzebującym – mówił homilista przywołując przykład apostołów.
 
Na zakończenie zachęcił do modlitwy za siebie nawzajem, która daje siłę do sprostania Bożemu powołaniu.
 
Przed błogosławieństwem końcowym, ks. Michał Krygier, kustosz bazyliki katedralnej, złożył życzenia obecnym w świątyni kapłanom świętującym 35. rocznicę święceń. Zaznaczył, że kapłani są potrzebni wspólnocie Kościoła, by dawać ludziom Chrystusa. Życzył jedocześnie „Bożej miłości, Matczynej opieki, ludzkiej dobroci, żelaznego zdrowia, anielskiej cierpliwości i wytrwałości Hioba”.
 
Słowa wdzięczności za życzenia, a szczególnie za obecność na Mszy św. oraz codzienną modlitwę wypowiedział bp Krzysztof Wętkowski. Prezentując księży z rocznika święceń 1988, wspomniał m.in. nieżyjącego już kapłana oraz dwóch przebywających na misjach.
 
4 czerwca 1988 r., w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, z rąk kard. Józefa Glempa, prymasa Polski święcenia prezbiteratu przyjęło 16 diakonów alumnów miejscowego Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Obecnie rocznik święceń 1988 archidiecezji gnieźnieńskiej tworzą, oprócz nich, prezbiterzy, którzy zostali inkardynowani do Gniezna z Włocławka i Poznania, po reorganizacji granic diecezji w Polsce oraz włączeni do diecezji bydgoskiej, wyłonionej m.in. z archidiecezji gnieźnieńskiej.