Włocławek: ekumeniczna modlitwa o oddalenie pandemii


20 stycznia 2021 r., ks. SD

Włocławek: ekumeniczna modlitwa o oddalenie pandemii

„Dojrzewając wewnętrzne «trwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was»” (J15,4) - to hasło drugiego dnia modlitw o jedność chrześcijan. Było ono myślą przewodnią ekumenicznego nabożeństwa w kościele ewangelicko-augsburskim we Włocławku, w dniu 19 stycznia, w którym ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, wierni uczestniczyli dzięki transmisji internetowej.
 
Z inicjatywy ks. Dawida Mendroka, pastora miejscowej wspólnoty, przy udziale ks. prał. Sławomira Deręgowskiego, wikariusza biskupiego na rejon włocławski, modlono się o jedność wyznawców Chrystusa, oddalenie pandemii oraz o pokój i zgodę w Ojczyźnie i na świecie.
 
Ksiądz Pastor w słowie Bożym podkreślił znaczenie jedności i różnorodności w pełnieniu dobra, które swoje źródło ma w krzewie winnym, którym jest Chrystus.
 
W modlitwie powszechnej ks. prał. Deręgowski przedstawił – oprócz wyżej wymienionych intencji – także prośby zamieszczane przez internautów w komentarzach wyświetlanych w czasie transmisji.
 
Modlitwa Pańska oraz przyzywanie Bożego błogosławieństwa zakończyło celebrację.
Dobre owoce trudnego czasu Pan ześle swoim wybranym, którzy w Nim pokładają nadzieję…”bo Pan napełnia twoje życie dobrem.” (Ps.103).