Włocławek: ekumeniczne nieszpory w kościele ewangelicko-augsburskim


18 maja 2023 r., tekst: dk. MM; foto: ks. JG

Włocławek: ekumeniczne nieszpory w kościele ewangelicko-augsburskim

W czwartek, 18 maja, o godz. 19.00 w kościele ewangelicko-augsburskim we Włocławku miały miejsce ekumeniczne nieszpory ze święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Zgromadzonych na modlitwie chrześcijan różnych konfesji powitał ks. Dawid Mendrok, proboszcz wspólnoty luterańskiej.
 
„Prosimy, abyśmy tę liturgię godzin, która jest starszą modlitwą niż podział między kościołem katolickim a ewangelicko-augsburskim, w Twoim Imieniu przeżywali, i radowali się wspólnie” – powiedział ks. Mendrok.
 
Na wieczorną modlitwę składał się wspólnie odśpiewany Psalm 47 (Bóg na tronie królewskim), po którym nastąpiło czytanie z Dziejów Apostolskich opisujące dzień Wniebowstąpienia (Dz 1, 3-11). Po antyfonie („Panie Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim, i światłością ścieżkom moim”, Ps 119) odczytano fragment Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24,44-53).
 
Wykład słowa Bożego wygłosił ks. dr Ireneusz Świątek, rektor WSD we Włocławku.
 
Kaznodzieja rozpoczął wykład Słowa Bożego od przeniesienie zgromadzonych na Górę Oliwną, gdzie jako wieloletni przewodnik po Ziemi Świętej wskazał na ważne informacje geograficzne, kulturowe i obyczajowe.

Nawiązując do radości okresu paschalnego, ks. dr Świątek zaakcentował najważniejsze powołanie każdego chrześcijanina jakim jest świętość. Przywołując postaci z Pisma Świętego – Henocha, Eliasza i Jezusa, wskazał, że wspólnym mianownikiem dla nich jest permanentna pamięć o życiu wiecznym.
 
Na zakończenie odwołując się do słów św. Pawła: „Szukajcie tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3, 1b), kaznodzieja zachęcił zgromadzonych do wspólnego podążania ku świętości, która jest celem życia każdego chrześcijanina.


Uroczystym nieszporom towarzyszył śpiewem także chór klerycki pod kierunkiem ks. Marcina Ziółkowskiego.