Włocławek: nabór do Diecezjalnego Studium Organistowskiego (zapowiedź i informacje)


28 sierpnia 2023 r.

Włocławek: nabór do Diecezjalnego Studium Organistowskiego (zapowiedź i informacje)

Diecezjalne Studium Organistowskie we Włocławku ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2023/2024.
       
Nauka w DSO na kierunku organista trwa 5 lat. Zajęcia odbywają się w wyznaczone soboty od września do czerwca. Nauka w studium obejmuje zajęcia praktyczne (z gry na pianinie i organach, śpiewu liturgicznego, prowadzenia chóru), a także teoretyczne (m.in. z dziedziny harmonii, zasad muzyki, prawodawstwa muzyki kościelnej, historii muzyki, liturgiki).
    
Ze względu na coraz większy brak organistów otwieramy w tym roku nowy kierunek: kantor. Obejmuje on 3 semestry z indywidualną nauką śpiewu, zasad muzyki, kształcenia słuchu, liturgiki itd. Nowy kierunek ma być pomocą dla duszpasterzy w przygotowaniu odpowiednich osób do prowadzenia śpiewu podczas liturgii.
 
Zajęcia prowadzą pedagodzy z wyższym wykształceniem muzycznym, wieloletnim doświadczeniem i praktyką muzyczną. Zgodnie z zatwierdzonym przez Biskupa Włocławskiego Statutem Organistów Diecezji Włocławskiej, dyplom ukończenia DSO jest dokumentem wymaganym dla pełnienia posługi organisty w parafiach diecezji włocławskiej, dlatego nawet osoby posiadające wykształcenie muzyczne (np. szkoła muzyczna, studia muzyczne) powinny w DSO uzupełnić wiedzę z zakresu muzyki kościelnej, jej prawodawstwa oraz znajomości liturgii.
 
Egzamin wstępny odbędzie się 2 września 2023 r. o godz. 10.00 w budynku DSO przy parafii św. Stanisława BM we Włocławku, ul. Żeromskiego 19/21.
 
Podczas egzaminu sprawdzane są predyspozycje muzyczne kandydata, słuch muzyczny, śpiew, gra na instrumencie.
 
W zależności od stopnia zaawansowania kandydata możliwe jest rozpoczęcie nauki od wyższego (nawet piątego) roku.
 
Nauka w DSO jest odpłatna.
 
Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:
 
  • opinia księdza proboszcza,
  • zdjęcie do indeksu,
  • świadectwo nauki w szkole muzycznej (jeśli posiada).
 
Kandydaci zgłaszają się telefonicznie, pod numerem: 665 388 210 albo 607 220 565 lub mailowo: muzyka@diecezja.wloclawek.pl.
 

ks. Sławomir Deręgowski
ks. Marcin Ziółkowski