Włocławek: obradowała Krajowa Rada Duszpasterstwa Kobiet


23 września 2023 r., test i foto: ks. JG

Włocławek: obradowała Krajowa Rada Duszpasterstwa Kobiet

Mszą świętą sprawowaną we włocławskim kościele św. Witalisa, najstarszym w mieście, rozpoczęło się w sobotę 23 września ogólnopolskie spotkanie duszpasterstwa kobiet. Zgromadzonych w kościele włocławskiego seminarium, diecezjalnych duszpasterzy i przedstawicielki duszpasterstwa kobiet przywitał biskup włocławski Krzysztof Wętkowski i nawiązując do jubileuszu 900-lecia diecezji włocławskiej przedstawił krótko jej historię oraz przypomniał świętych. Zachęcił zgromadzonych do nawiedzenia bazyliki katedralnej i modlitwy w kaplicy, w której 3 sierpnia 1924 r. święcenia kapłańskie przyjął bł. Stefan Wyszyński, absolwent włocławskiego seminarium – jednego z najstarszych w Europie.
 
Mszy świętej i obradom Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet przewodniczył bp Wiesław Szlachetka, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet. W homilii hierarcha zwrócił uwagę na odmienność duchowości kobiety i mężczyzny. – Świat potrzebuje tych dwóch duchowości. Potrzebuje zarówno mężczyzny jak i kobiety – mówił.
 
Wskazując na różnice między mężczyzną i kobietą wskazywał, że stworzenie ich obojga na obraz i podobieństwo Boga stanowi fundament ich godności. – Pismo Święte ukazuje kobietę jako koronę stworzeń, bowiem stworzenie kobiety zamyka stwórcze dzieło Boga. Słowo Boże broni godności kobiety, ukazuje bogactwo jej serca, eksponuje wspaniałe przykłady kobiet, które budzą podziw i są godne naśladowania – powiedział bp Szlachetka.
 
Delegat KEP przywołał też m.in. liczne historie opisane w Biblii, w których wyraźnie dostrzec można geniusz kobiety. Natomiast duszpasterzom życzył, żeby kochali kobiety, tak jak Jezus je kochał.
 
Podczas obrad uczestnicy wysłuchali wykładu zatytułowanego „Duszpasterstwo Kościoła w kontekście zachodzących zmian społecznych”, który przygotowała prof. Kaja Kazimierska, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego i ks. Wiesław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej. Nie zabrakło również czasu na dyskusję oraz prezentację wydarzeń diecezjalnych duszpasterstwa kobiet niektórych diecezji. Ogólnopolskie spotkanie stało się również okazją do wymiany doświadczeń, omówienia bieżących spraw i inicjatyw Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet.