Włocławek: obrzęd kandydatury do święceń


26 lutego 2024 r., ks. JG/ks. AT

Włocławek: obrzęd kandydatury do święceń

W drugą niedzielę Wielkiego Postu, 25 lutego, podczas Mszy św. w bazylice katedralnej miał miejsce obrzęd kandydatury (admissio). Alumn Dawid Staszak z piątego roku włocławskiego seminarium publicznie wyraził wolę przygotowania się do przyjęcia w odpowiednim dla niego czasie święceń diakonatu i prezbiteratu.
 
Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski. W homilii, nawiązując do czytań mszalnych, biskup włocławski wyjaśnił, że przemienienie Pana Jezusa miło nie tylko umocnić uczniów na chwilę próby podczas wydarzeń Wielkiego Piątku, ale także było zaproszeniem do przyjęcia krzyża, który jest drogą do chwały zbawionych.
 
Wyjaśniając znaczenie próby, której poddany został Abraham, homilista wskazał, iż chodziło w niej o to, kto rzeczywiście jest dla protoplasty narodu wybranego najważniejszy: Bóg czy Izaak. Bp Wętkowski przypomniał również że w Wielkim Poście nie chodzi o zewnętrzne czyny i pobożne gesty, ale wewnętrzną przemianę człowieka i przyjęcie prawdy głoszonej przez Zbawiciela.
 
Na zakończenie, nawiązując do tekstu formularza przyjęcia do grona kandydatów do diakonatu i kapłaństwa: „Kościół z radością przyjmuje twoje postanowienie. Niech Bóg dokończy dzieła, które w tobie rozpoczął”, duchowny podkreślił konieczność dalszej formacji kandydata przygotowującej do kapłaństwa i otoczenia go modlitwą przez całą wspólnotę diecezjalną.
 
Podczas Eucharystii alumna Dawida Staszaka otaczała modlitwą społeczność włocławskiego seminarium oraz jego najbliżsi z rodzinnej parafii w Kramsku.