Włocławek: Wysokie wyniki uczniów "Długosza" z egzaminu ósmoklasisty


3 lipca 2024 r., Tekst: Bożena Sobierajska, zdjęcia: ZSK im. ks. J. Długosza

Włocławek: Wysokie wyniki uczniów "Długosza" z egzaminu ósmoklasisty

W środę, 3 lipca 2024 roku w gmachu Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty absolwentom szkoły podstawowej.
 
Uroczystość wręczenia zaświadczeń odbyła się w auli szkolnej i została zapoczątkowana wystąpieniem Księdza Dyrektora dr. Jacka Kędzierskiego, który powitał zebranych oraz przekazał gratulacje wszystkim absolwentom, rodzicom i nauczycielom. Odniósł się do wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty. Pogratulował absolwentom, którzy uzyskali  w kolejności trzy najwyższe wyniki: Filipowi Włodarzewskiemu,  Igorowi Lewandowskiemu i Mateuszowi Juralewiczowi.  Dyrekcja ZSK podkreśliła, że: średni wynik szkoły z języka polskiego wyniósł 79,86%, przewyższając znacznie wynik w kraju, który wyniósł 61%; średni wynik z matematyki wyniósł 86,36%, podczas gdy średni wynik w kraju to 52%; średni wynik z języka obcego nowożytnego (języka angielskiego) to 84,90,%, zaś średni wynik w kraju to 66%. Należy podkreślić że uczniowie naszej szkoły uzyskali także najwyższy wynik w rankingu szkół włocławskich.   
 
Ksiądz Dyrektor oznajmił, że absolwent Filip Włodarzewski, który uzyskał najwyższy wynik z egzaminu, otrzyma medal z rąk ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego, podczas Mszy Świętej inaugurującej nowy rok szkolny we wrześniu. Ksiądz Dyrektor pogratulował wszystkim uczniom uzyskanych wyników oraz podziękował nauczycielom za wkład ich pracy. Zaprosił uczniów do kontynuowania nauki w liceum.